Aktuelt

AKTUELT ARKIV »
Stiftelsen Fritt Ords Pris 2019 ble onsdag kveld tildelt Natur og Ungdom og Greta Thunberg for deres bidrag til å gjøre klima- og miljødebatten handlingsrettet og mobiliserende.

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio.

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst av kunstens og kulturens felter. Stipendene skal resultere i konkret og løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere årlig. Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det.

Hvordan jobber verdens ledende fotografer med de store langtidsprosjektene? Hva skal til for å nå gjennom med historiene? Fredag 3. mai kl. 18.00 kommer den nederlandske fotografen Kadir van Lohuizen til Fritt Ord for å fortelle om sitt dokumentararbeid.

Samtidig offentliggjøres de utvalgte fotografene til neste runde av Norwegian Journal of Photography.

PRESSEMELDING 12.4.19

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2019 tildeles Natur og Ungdom og Greta Thunberg for deres bidrag til å gjøre klima- og miljødebatten handlingsrettet og mobiliserende.

- Natur og Ungdom og Greta Thunberg gjør en stor innsats i vår tids viktigste debatt ved å insistere på at det ikke først og fremst er mer kunnskap og bedre analyser som nå trengs, men handling og tiltak, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Pressemelding 28. mars 2019

Fritt Ords Honnør er tildelt Levi Fragell for hans mangeårige innsats for kritisk religionsdebatt.

Som lærerstudent i Trondheim startet Fragell i 1970 Aksjon mot Statskirken, senere Aksjon ut av Statskirken. Aksjonen fikk stor oppmerksomhet og tilslutning i et land der statskirken fortsatt hadde en helt suveren posisjon: "Noe er i gjære i det norske folk", uttalte kirkestatsråd Kjell Bondevik til Aftenposten i 1970.

Freemuse and The Fritt Ord Foundation invite the public to the launch of the new report “The State of Artistic Freedom 2019”. The event will take place at Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo on Tuesday 26 March 2019 at 10am – 12pm.

Freemuse will officially unveil The State of Artistic Freedom 2019, an analysis of 673 cases of violations of artistic freedom that occurred in different cultural spheres in 80 countries throughout 2018.

Please register by emailing Philip Toscano at Freemuse: philip.toscano@freemuse.org

As the European Union heads into a pivotal election year, sixteen philanthropic foundations including Fritt Ord have come together to form Civitates. Civitates is a consortium that provides funding for civil society actors to come together and revitalise public discourse. In the coming weeks we'll be sharing the stories of some of our grant recipients.

Good communication is key in the twenty-first century to informing public opinion. As the debate over refugees and migrants has become ever more polarized in Italy, Civitates has funded projects of support for civil society organizations which have found themselves on the frontline of humanitarian action and of efforts to try to explain the real story behind the anti-migration noise to the public and politicians.

Norwegian Journal of Photography søker nå etter fotografer som ønsker å være med på den femte runden med NJP. Søknadsfristen er fredag 5. april 2019.

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor fotografer kan få utviklet og vist frem sine prosjekter i sin fulle bredde. NJP er et miljø som oppmuntrer og kritiserer arbeider, som fokuserer på historiefortelling og som bygger bro mellom det mer klassiske reportasjefotografiet og kunstfotografiet.

As the European Union heads into a pivotal election year, sixteen philanthropic foundations including Fritt Ord have come together to form Civitates. Civitates is a consortium that provides funding for civil society actors to come together and revitalise public discourse. In the coming weeks we'll be sharing the stories of some of our grant recipients.

The stabbing and death of Pawel Adamowicz, the liberal mayor of the Polish city of Gdansk in January 2019 was perhaps the clearest sign yet of the tensions and divisions in the country. Civitates has funded projects of support for civil society organizations which have worked tirelessly in difficult conditions to try to break down these divisions and keep democracy and public participation at the heart of society.

Skal du skrive masteroppgave om forholdet mellom klimaendringene og Grunnlovens § 112?

Stiftelsen Fritt Ord og Norsk klimastiftelse utlyser inntil tre klimastipender til studenter ved de juridiske fakultetene ved UiT, UiB og UiO. Stipendene er på kr 50 000 hver. Stipendet tildeles søkere som ønsker å analysere om – og i tilfelle på hvilken måte – Grunnlovens paragraf 112 er en rettslig skranke for tiltak/beslutninger med miljøkonsekvenser, ikke minst for jordens klima. Faglig kvalitet og gjennomføring vil bli vektlagt.

Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk.

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å satse ytterligere for å legge til rette for og å støtte kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Utlysningen har seks søknadsfrister gjennom året og skal løpe over fire år. Neste frist er 10. mai 2019 kl. 15.00. Søknader leveres i Fritt Ords søknadssenter.

Press release, Brussels 28 February 2019

At a critical moment in Europe, when hard won democracy is being eroded, Civitates aims to bolster and support civil society coalitions across Europe.

As the European Union heads into a pivotal election year, sixteen philanthropic foundations have come together to form Civitates, a consortium committed to protect and expand civil society at a time when the fundamentals of democracy are being challenged like never before. Civitates will focus on two vulnerable areas: the shrinking space for civil society, and public discourse and digitization.