31.10.2018

Fritt Ords Honnør tildelt Odd Isungset

Stiftelsen Fritt Ords Honnør ble onsdag 31. oktober 2018 tildelt journalist og forfatter Odd Isungset (63) for hans undersøkende journalistikk om Nygaard-saken.

Odd Isungset er en av Norges dyktigste undersøkende journalister. Hans største enkeltinnsats er 25 års standhaftig og grundig arbeid med det fortsatt uoppklarte attentatet på forlagsdirektør William Nygaard i 1993.

«Det er for den undersøkande journalistikken om Nygaard-saka, vår eiga Rushdie-sak, du i dag får Fritt Ords Honnør. Det er for ein undersøkande journalistikk som både har vore standhaftig og sjølvstendig; du har nekta å gje slepp, nekta å gi opp, og du har utfordra dei som har ønskt å legge lokk på saka, maktpersonar både i Norge og i Iran. Ja, du har til tider også utfordra hovudpersonen William Nygaard sjølv», sa styremedlem i Fritt Ord, Sigrun Slapgard, i sin tale til prisvinneren.

«Det er ingen tvil om at ditt arbeid har vore heilt avgjerande for at det nå endeleg kjem ei stadfesting frå påtalemakta om at skota i Dagalaiveien er Norges Rushdie-sak, eit åtak på ytringsfridomen», sa Sigrun Slapgard videre.
 
  • Sigrun Slapgards tale til prisvinneren kan leses her. (pdf)
  • Hele begrunnelsen fra Fritt Ords styre, publisert 23.19.18, kan leses her.


The Fritt Ord Foundation, The New York Review of Books Foundation and the Russian online journal of politics and culture Colta.ru invite the public to the international conference ‘Russia Under Putin’ on Thursday, 29 November 2018 at Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo.

To register your attendance, please e-mail: russiaunderputin@frittord.no

Poetry reading with the Russian poets Lev Rubinstein, Kirill Medvedev and Maria Stepanova. Moderation by Sasha Dugdale. The event will take place at Litteraturhuset / The Oslo House of Literature, on Thursday 29 November at 9 p.m.

Hosted by The Fritt Ord Foundation, The New York Review of Books Foundation and the Russian online journal Colta.Ru.

The Fritt Ord Foundation, The New York Review of Books Foundation, the Russian online journal of politics and culture Colta.ru and Oslo Documentary Cinema invite the public to a joint pop-up exhibition and film screening exploring contemporary Russia.