31.10.2018

Fritt Ords Honnør tildelt Odd Isungset

Stiftelsen Fritt Ords Honnør ble onsdag 31. oktober 2018 tildelt journalist og forfatter Odd Isungset (63) for hans undersøkende journalistikk om Nygaard-saken.

Odd Isungset er en av Norges dyktigste undersøkende journalister. Hans største enkeltinnsats er 25 års standhaftig og grundig arbeid med det fortsatt uoppklarte attentatet på forlagsdirektør William Nygaard i 1993.

«Det er for den undersøkande journalistikken om Nygaard-saka, vår eiga Rushdie-sak, du i dag får Fritt Ords Honnør. Det er for ein undersøkande journalistikk som både har vore standhaftig og sjølvstendig; du har nekta å gje slepp, nekta å gi opp, og du har utfordra dei som har ønskt å legge lokk på saka, maktpersonar både i Norge og i Iran. Ja, du har til tider også utfordra hovudpersonen William Nygaard sjølv», sa styremedlem i Fritt Ord, Sigrun Slapgard, i sin tale til prisvinneren.

«Det er ingen tvil om at ditt arbeid har vore heilt avgjerande for at det nå endeleg kjem ei stadfesting frå påtalemakta om at skota i Dagalaiveien er Norges Rushdie-sak, eit åtak på ytringsfridomen», sa Sigrun Slapgard videre.
 
  • Sigrun Slapgards tale til prisvinneren kan leses her. (pdf)
  • Hele begrunnelsen fra Fritt Ords styre, publisert 23.19.18, kan leses her.


Kriger slutter ikke når kampene opphører, men lever videre hos de involverte, i det kollektive minnet og i litteraturen. Krig og krigshendelser danner grunnlag for historieskriving, debatt og fiksjon.

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og debatt med utgangspunkt i norsk og utenlandsk litteratur om krig.

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2019 ble onsdag kveld tildelt Natur og Ungdom og Greta Thunberg for deres bidrag til å gjøre klima- og miljødebatten handlingsrettet og mobiliserende.

Norwegian Journal of Photography er høstens store fotosatsning på Henie Onstad Kunstsenter. 23. august 2019 åpner utstillingen «Norsk dokumentarfotografi» dørene, der arbeidene til alle deltakende fotografer i de fire utgavene av NJP presenteres.