31.10.2018

Fritt Ords Honnør tildelt Odd Isungset

Stiftelsen Fritt Ords Honnør ble onsdag 31. oktober 2018 tildelt journalist og forfatter Odd Isungset (63) for hans undersøkende journalistikk om Nygaard-saken.

Odd Isungset er en av Norges dyktigste undersøkende journalister. Hans største enkeltinnsats er 25 års standhaftig og grundig arbeid med det fortsatt uoppklarte attentatet på forlagsdirektør William Nygaard i 1993.

«Det er for den undersøkande journalistikken om Nygaard-saka, vår eiga Rushdie-sak, du i dag får Fritt Ords Honnør. Det er for ein undersøkande journalistikk som både har vore standhaftig og sjølvstendig; du har nekta å gje slepp, nekta å gi opp, og du har utfordra dei som har ønskt å legge lokk på saka, maktpersonar både i Norge og i Iran. Ja, du har til tider også utfordra hovudpersonen William Nygaard sjølv», sa styremedlem i Fritt Ord, Sigrun Slapgard, i sin tale til prisvinneren.

«Det er ingen tvil om at ditt arbeid har vore heilt avgjerande for at det nå endeleg kjem ei stadfesting frå påtalemakta om at skota i Dagalaiveien er Norges Rushdie-sak, eit åtak på ytringsfridomen», sa Sigrun Slapgard videre.
 
  • Sigrun Slapgards tale til prisvinneren kan leses her. (pdf)
  • Hele begrunnelsen fra Fritt Ords styre, publisert 23.19.18, kan leses her.


Norwegian Journal of Photography søker nå etter fotografer som ønsker å være med på den femte runden med NJP. Søknadsfristen er fredag 5. april 2019.

NJP er et miljø som oppmuntrer og kritiserer arbeider, som fokuserer på historiefortelling og som bygger bro mellom det mer klassiske reportasjefotografiet og kunstfotografiet.

Human internasjonale dokumentarfilmfestival, Stiftelsen Fritt Ord og SPACE - Syrian Peace Action Centre inviterer til to visninger av filmen “Privacy of Wounds”, en film om hva overlevende fra syriske fengsler forteller seg selv for å bearbeide tidligere opplevelser.

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Årets tema er tegningen som ytring.

Leveringsfrist 1. mars 2019.