6.05.2010

Fritt Ords Pris for 2010 går til Bushra Ishaq og Abid Q. Raja

Foto av Bushra Ishaq: Berit Roald/Scanpix. Foto av Abid Q. Raja: arkiv
Pressemelding 25. mars 2010

Styret i Fritt Ord gir følgende begrunnelse:

”Bushra Ishaq har med sin klare forankring i muslimsk tro og miljø og med sin argumentasjon og brobyggende form bidratt til å videreutvikle forståelsen av hva det vil si å leve i dagens flerkulturelle samfunn.” 

”Abid Q. Raja har skapt arenaer for dialogmøter med temaer som er viktige i det offentlige ordskiftet. Han har vært en energisk debattant i en konfliktfylt tid.”

Fritt Ords Pris er institusjonens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på kr 200 000 til hver. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas.

Bushra Ishaq (født 1985) har ved sin deltakelse i den offentlige debatt fylt et rom mellom ytterpunkter, og vært med på å vise mangfold i meninger og trosfortolkninger. Som samfunnsdebattant har hun særlig vært opptatt av kvinnekampens implikasjoner i en multikulturell kontekst. 

Ishaq er i dag student ved Det medisinske fakultet og forskerstudent ved Avdeling for fysiologi ved Universitetet i Oslo. Hun er fredsarbeider i den internasjonale organisasjonen Youth Global Harmony Association, og sitter i Kvinnepanelet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Fra 2007 har hun vært dialogarbeider i kontaktgruppen for Mellomkirkelig råd og Islamsk Råd Norge. Hun har tidligere vært leder av Muslimsk studentsamfunn. 

Abid Q. Raja (født 1975) har arrangert skjellsettende dialogmøter om likestilling av minoritetskvinner, forbudt kjærlighet, imamenes samfunnsansvar, kvinneundertrykking, hatefullhet mellom minoritetsgrupper, ytringsfrihet og voldelige demonstrasjoner. Han har reist spørsmål om det norske systemet svikter innvandrerne. Det har vært hans gjennomgående plan å skape arenaer hvor minoritetsungdommer direkte kan møte sentrale politikere, journalister og beslutningstakere. 

Raja arbeider i dag som nemndleder i Utlendingsnemnda. Han er utdannet jurist, og har nylig etablert den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk. Abid Q. Raja er vararepresentant for Venstre på Stortinget. I 2008 ble hans selvbiografiske debattbok Talsmann publisert. Raja har tidligere vært medlem av Det kriminalitetsforebyggende råd og talsmann for World Islamic Mission.

Prisutdelingen finner sted mandag 10. mai 2010, kl. 19.00, i Den Norske Opera & Ballett, Scene 2, Oslo.

Fritt Ords styre består av Francis Sejersted (styreleder), Georg Fr. Rieber-Mohn (nestleder), Christian Bjelland, Liv Bliksrud, Grete Brochmann, Guri Hjeltnes og Sigrun Slapgard.

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt.

Kontakt: Francis Sejersted, styreleder i Fritt Ord, telefon 23 01 46 40

Hva skjer når en papirløs meksikansk familie søker kirkeasyl hos en afroamerikansk kirkemenighet i Philadelphias fattigste bydel? Da Carmela Hernandez og barna ber om asyl, risikerer presten Renee McKenzie fem år i fengsel for å huse dem, men hun er aldri i tvil.

Den kunstneriske ytringsfriheten er ofte selve indikatoren på hvor grensene går i et samfunn. Har norske dokumentaristers arbeid blitt vanskeligere?

Tid og sted: fredag 28. februar 2020, kl. 16:30–17:30, på Vega Scene, Hausmanns gate 28, Oslo.

The Fritt Ord Foundation and The ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius hereby invite nominations of independent journalists, bloggers, Internet media and newspapers for the 2020 Free Media Awards.