15.03.2017

Leo Ajkic og “de skamløse jentene” tildelt Fritt Ords Honnør

Foto: Sverre Gunnar Haga
Oslo, 15.03.17
PRESSEMELDING
 
I dag, onsdag 15. mars 2017, delte styret i Stiftelsen Fritt Ord ut Fritt Ords Honnør til Leo Ajkic og «de skamløse jentene» ved tre av dem - Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour.
 
Tildelingen fant sted i Fritt Ords lokaler i Oslo, og under arrangementet ble det holdt taler av Grete Brochmann og Bård Vegar Solhjell fra Fritt Ord, og av de fire honnørmottakerne Leo Ajkic, Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour. Musikalsk innslag var ved bergensrapperen MYRA.

Leo Ajkic ble tildelt Fritt Ords Honnør for sitt nyskapende bidrag i TV-serien Flukt, som har skapt stor innsikt i flyktningers situasjon, og tilført innvandrings- og integreringsdebatten nye perspektiver.

- Flukt-serien er ikke et tannløst feel-good prosjekt. Det er glimrende, undersøkende journalistikk, der det gis tid og rom til refleksjon og innhenting av ny kunnskap. Programlederen klarer å gi et nyansert perspektiv på svært vanskelige spørsmål. Han viser fram kompleksiteten i feltet - med utgangspunkt i individet - et nedenfraperspektiv som lett forsvinner i store tall og vanskelige dilemmaer for beslutningstakere, bemerket Fritt Ords styreleder Grete Brochmann i sin tale.
 

 
«De skamløse jentene» ved tre av dem, Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour, ble tildelt honnøren for deres personlige og modige innsats for å belyse sterk sosial kontroll i minoritetsmiljøer. 

«De skamløse jentene» ble et begrep etter at Nancy Herz brukte det i et debattinnlegg i Aftenposten våren 2016. Der skrev hun: "Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå. Vi ser stadig flere jenter fra minoritetsmiljøer som står opp og trosser våre egne." En rekke unge norske kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn ble inspirert til å fortelle om egne, relaterte erfaringer, blant andre Amina Bile og Sofia Srour.
 
- Dei har vore modige, sa Fritt Ords styremedlem Bård Vegar Solhjell, som holdt talen for Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour.

- I intervju og artiklar fortel dei om eit engasjement som har kosta. Dei har begynt som forsiktige, usikre, nervøse – ja, redde – før dei tok steget. Det er dei også opne om. Denne openheita om at det kostar kan ha vore ein viktig del av bodskapen, fordi det har skapt gjenkjenning. Når andre skal hente fram mot frå kjensler som også er fylt av tvil og redsle, ja, så hjelper det å vite at andre har slitt med det same. Slik har mot fostra mot.

En tydelig rørt Leo Ajkic takket Pandora Film og alle i teamet som har jobbet med Flukt. Han løftet også frem NRK for deres støtte, og lovte å jobbe videre med programmer om temaer som engasjerer og som er viktige for samfunnet.
 
Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour reflekterte rundt sosial kontroll i enkelte lukkede miljøer, og om betydningen av unge jenters bevegelsesfrihet, valgfrihet og selvbestemmelsesrett. De trakk frem hvordan har blitt inspirert av tøffe, kvinnelige samfunnsdebattanter med minoritetsbakgrunn som har gått før dem, men også av hverandre.

- Det er ingen skam å være fri, slo Sofia Srour fast.
 


Les mer om honnørmottakerne i pressemeldingen fra 21. februar 2017.


Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til debatt om #MeToo og ytringsfrihet torsdag 25. januar 2018 kl. 18.00–21.00 hos Fritt Ord, med Sissel Trygstad, Hannah Helseth, Sofie Høgestøl, Kjersti Horn, Arne Jensen, Anja Sletteland, Silas Harrebye og Åsa Linderborg. Arnfinn Midtbøen er moderator.

The Fritt Ord Foundation and the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius hereby invite nominations of independent journalists, bloggers, Internet media and newspapers for the 2018 Free Media Awards.

Stiftelsen Fritt Ord deler hvert år ut Fritt Ords Pris til personer eller institusjoner som i særlig grad har vist ytringsmot og arbeidet for å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, spesielt ved å stimulere den levende debatt.

Fritt Ord mottar gjerne forslag til aktuelle kandidater.