15.03.2017

Leo Ajkic og “de skamløse jentene” tildelt Fritt Ords Honnør

Foto: Sverre Gunnar Haga
Oslo, 15.03.17
PRESSEMELDING
 
I dag, onsdag 15. mars 2017, delte styret i Stiftelsen Fritt Ord ut Fritt Ords Honnør til Leo Ajkic og «de skamløse jentene» ved tre av dem - Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour.
 
Tildelingen fant sted i Fritt Ords lokaler i Oslo, og under arrangementet ble det holdt taler av Grete Brochmann og Bård Vegar Solhjell fra Fritt Ord, og av de fire honnørmottakerne Leo Ajkic, Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour. Musikalsk innslag var ved bergensrapperen MYRA.

Leo Ajkic ble tildelt Fritt Ords Honnør for sitt nyskapende bidrag i TV-serien Flukt, som har skapt stor innsikt i flyktningers situasjon, og tilført innvandrings- og integreringsdebatten nye perspektiver.

- Flukt-serien er ikke et tannløst feel-good prosjekt. Det er glimrende, undersøkende journalistikk, der det gis tid og rom til refleksjon og innhenting av ny kunnskap. Programlederen klarer å gi et nyansert perspektiv på svært vanskelige spørsmål. Han viser fram kompleksiteten i feltet - med utgangspunkt i individet - et nedenfraperspektiv som lett forsvinner i store tall og vanskelige dilemmaer for beslutningstakere, bemerket Fritt Ords styreleder Grete Brochmann i sin tale.
 

 
«De skamløse jentene» ved tre av dem, Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour, ble tildelt honnøren for deres personlige og modige innsats for å belyse sterk sosial kontroll i minoritetsmiljøer. 

«De skamløse jentene» ble et begrep etter at Nancy Herz brukte det i et debattinnlegg i Aftenposten våren 2016. Der skrev hun: "Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå. Vi ser stadig flere jenter fra minoritetsmiljøer som står opp og trosser våre egne." En rekke unge norske kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn ble inspirert til å fortelle om egne, relaterte erfaringer, blant andre Amina Bile og Sofia Srour.
 
- Dei har vore modige, sa Fritt Ords styremedlem Bård Vegar Solhjell, som holdt talen for Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour.

- I intervju og artiklar fortel dei om eit engasjement som har kosta. Dei har begynt som forsiktige, usikre, nervøse – ja, redde – før dei tok steget. Det er dei også opne om. Denne openheita om at det kostar kan ha vore ein viktig del av bodskapen, fordi det har skapt gjenkjenning. Når andre skal hente fram mot frå kjensler som også er fylt av tvil og redsle, ja, så hjelper det å vite at andre har slitt med det same. Slik har mot fostra mot.

En tydelig rørt Leo Ajkic takket Pandora Film og alle i teamet som har jobbet med Flukt. Han løftet også frem NRK for deres støtte, og lovte å jobbe videre med programmer om temaer som engasjerer og som er viktige for samfunnet.
 
Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour reflekterte rundt sosial kontroll i enkelte lukkede miljøer, og om betydningen av unge jenters bevegelsesfrihet, valgfrihet og selvbestemmelsesrett. De trakk frem hvordan har blitt inspirert av tøffe, kvinnelige samfunnsdebattanter med minoritetsbakgrunn som har gått før dem, men også av hverandre.

- Det er ingen skam å være fri, slo Sofia Srour fast.
 


Les mer om honnørmottakerne i pressemeldingen fra 21. februar 2017.


Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan f.eks. søkes midler til debattmøter, seminarer, forfattersamtaler eller diskusjonsforum. Hvilke nye debattemaer kan bibliotekene bringe inn i det offentlige rom?

Søknadsfrist 29. juni 2018.

Free Media Awards 2018 går til Chai Khana i Sør-Kaukasus for deres arbeid med å løfte frem underrapporterte saker på tvers av landegrenser, Fontanka i Russland for deres dekning av pågående og glemte konflikter og til det hviterussiske nettstedet Belarus Partisan for deres utrettelige gravearbeid som har fortsatt etter at redaktøren deres ble drept

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2018 til august 2019, og lyder på 200 000 kroner hver. Stipendordningen ble opprettet i 2015, og i år deles det ut elleve stipender.