15.10.2014

Nina Karin Monsen får Fritt Ords Pris for 2009

Fritt Ords Pris for 2009 tildeles Nina Karin Monsen for hennes gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt.

Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på kr 400 000. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas.

I hennes siste bok Kampen om ekteskapet og barnet, som ble utgitt i mars 2009, går Nina Karin Monsen hardt ut mot den nye ekteskapsloven som ifølge henne selv ”likestilte heterofile, kristne ektepar med homofile par – ikke omvendt”. – Slik meningen med loven var. Hun hevder at: ”Barns rett til far, arv og navn ble feid tilside”.

Nina Karin Monsen begynte tidlig å tematisere kvinners livsvilkår og familiens stilling. Hun er en banebrytende feminist som har gått sin egen vei. Hun var med på å etablere nyfeministene i 1970, som vektla behovet for selvbestemt abort, likestilling og likeverd. I 1975 ble hennes første bok om feministisk filosofi publisert: Det kvinnelige menneske. Hun kritiserte senere kvinnebevegelsen innenfra for å bli dogmatisk, noe som blant annet kom til uttrykk i boken Jomfru, mor eller menneske? fra 1984.

Diskusjonen av moralfilosofiske emner er sentral i Nina Karin Monsens forfatterskap. Både i hennes skjønn- og faglitterære bokutgivelser og utallige artikler berører hun spørsmål av moralsk karakter. I bøkene Det innerste valget. Språk, tanke, mening (2007), Livstro. Lesestykker (2005), Det sårbare menneske. En filosofi om skam, skyld og synd (2004), Den gode sirkel. En filosofi om kjærlighet og helse (2002), Kunsten å tenke. En filosofisk metode til et bedre liv (2001), Velferd uten ansikt. En filosofisk analyse av velferdsstaten (1998) og Det elskende menneske. Person og etikk (1987) skriver hun ut fra en personalistisk filosofi med vekt på personens realitet og konkrete valg og ansvar.

Årets prisvinner er et eksempel på at det kan medføre omkostninger ved å delta med selvstendige meninger i en offentlighet som er preget av selvsensur og berøringsangst i forhold til brennbare temaer.

Nina Karin Monsen ble født i Bergen i 1943. Hun ble i magister i filosofi ved Universitet i Oslo i 1969. Siden 2004 har hun vært statsstipendiat. Hun virker i dag som filosof, forfatter og foredragsholder.

Prisutdelingen finner sted i Den Norske Opera & Ballett, Scene 2, i Oslo, tirsdag 5. mai 2009, kl. 19.00.

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt. Francis Sejersted er styreleder.

Pressemelding 16. april 2009

Integral film og Stiftelsen Fritt Ord inviterer til lansering av dokumentarfilmen “En gave fra Gud” torsdag 26. september kl. 18.00 på Saga Kino i Oslo. Etter filmvisningen blir det spørsmål og svar med Henri Barkey fra USA, som selv er med i filmen, og regissørene Nefise Özkal Lorentzen og Jørgen Lorentzen. Samtalen ledes av Ingerid Salvesen.

En ny studie har kartlagt norske mediefrilanseres trivsel, forhold til oppdragsgiver samt lønns- og honorarutvikling. Fritt Ord, NJ Frilans, Kritikerlaget og Pressefotografenes Klubb inviterer til lanseringskonferanse onsdag 25. september kl. 08.30-13.00, hos Fritt Ord i Uranienborgveien 2, Oslo.

Påmelding: registrering@frittord.no

Stiftelsen Fritt Ord lyser ut et halvårig journaliststipend ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved universitetet i Oxford, England, med studiestart i januar 2020. Søknadsfrist er onsdag 25. september 2019, kl. 12.