26.02.2016

Call for nominations for the 2016 Free Media Award

Galina Timtsjenko, one of the 2015 laureates.
The Fritt Ord Foundation and the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius hereby invite nominations of journalists, bloggers, Internet media and newspapers for the 2016 Free Media Award.
 
The Free Media Award will be awarded to journalists and media outlets from Russia, Belarus, Ukraine, Georgia, Azerbaijan and Armenia.
 

The Fritt Ord Foundation and the ZEIT Foundation are interested in identifying candidates worthy of recognition for their work, and we need your help. Nominations will be accepted until 26 February 2016, and  should include an explanation of why the journalist or media outlet is considered to be a good candidate for the Free Media Award. Nominations should include reasons for why candidates deserve recognition based on the quality of their work, and the relevance of the content. The nomination statement should be 1 to 2 pages long, and include a short biography and links to articles, where relevant.
 
To qualify for nomination, journalists and media outlets must have demonstrated a commitment to democracy, and freedom of expression.
 
Please contact Fritt Ord if you have any questions about the nomination process.
 
We look forward to hearing from you!
 
Please send nominations by e-mail to hanne.vorland@frittord.no

Free Media Awards 2018 går til Chai Khana i Sør-Kaukasus for deres arbeid med å løfte frem underrapporterte saker på tvers av landegrenser, Fontanka i Russland for deres dekning av pågående og glemte konflikter og til det hviterussiske nettstedet Belarus Partisan for deres utrettelige gravearbeid som har fortsatt etter at redaktøren deres ble drept

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan f.eks. søkes midler til debattmøter, seminarer, forfattersamtaler eller diskusjonsforum. Hvilke nye debattemaer kan bibliotekene bringe inn i det offentlige rom?

Søknadsfrist 29. juni 2018.

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2018 til august 2019, og lyder på 200 000 kroner hver. Stipendordningen ble opprettet i 2015, og i år deles det ut elleve stipender.