23.06.2017

Ny nettside for forskning på ytringsfrihet

Illustrasjon: Jon Arne Berg
Fritt Ord relanserer denne uka nettsiden ytringsfrihet.no. Siden samler de store ytringsfrihetsundersøkelsene til Fritt Ord, samt informasjon om arrangementer og nyhetssaker knyttet til ny forskning på feltet.

Stiftelsen har et ønske om å kartlegge ytringsfrihetens stilling på ulike samfunnsområder. Det store forskningsprosjektet Status for Ytringsfriheten i Norge, også kjent som Fritt Ords Monitorprosjekt, ble påbegynt i 2013 og har jobbet med tematikken i to faser, fra 2013 til 2014 og fra 2015 til 2017.

Prosjektet har blitt gjennomført av Institutt for Samfunnsforskning, med blant annet Fafo, TNS Gallup og Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo som samarbeidspartnere. Nettsiden ytringsfrihet.no samler alle forskningsrapporter og artikler knyttet til prosjektet.  
 
I tillegg kan man på nettsiden finne andre ytringsfrihetsundersøkelser støttet av Fritt Ord, blant annet Ytringsfrihetsbarometeret som ble gjennomført i 2013 av TNS Gallup på oppdrag fra Fritt Ord og UNESCOs norske ekspertgruppe for ytringsfrihet. 

Om Status for ytringsfriheten i Norge
Et av hovedfunnene i Status for ytringsfriheten i Norges første prosjektperiode – 2013-2014 – var at befolkningen trekker normative grenser for utøvelse av ytringsfriheten, og at mange mener at man må balansere ytringsfrihet mot andre hensyn, som å unngå å såre eller støte andre eller fremstå som rasistisk. Vilje og holdninger til en slik selvbegrensning viste seg å variere etter blant annet kjønn, alder og politisk ståsted. Prosjektet resulterte i en avsluttende hovedrapport, og flere delrapporter.
 
Status for offentligheten i Norge 2015-2017 er en videreføring av den bredt anlagte studien som ble gjennomført i 2013-2014. I denne prosjektperioden har forskerne gått dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke ytres i norsk offentlighet. Sluttresultatet for denne prosjektperioden er boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere (Cappelen Damm Akademisk, 2017), som er åpent tilgjengelig og kan leses her.

Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til debatt om #MeToo og ytringsfrihet torsdag 25. januar 2018 kl. 18.00–21.00 hos Fritt Ord, med Sissel Trygstad, Hannah Helseth, Sofie Høgestøl, Kjersti Horn, Arne Jensen, Anja Sletteland, Silas Harrebye og Åsa Linderborg. Arnfinn Midtbøen er moderator.

The Fritt Ord Foundation and the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius hereby invite nominations of independent journalists, bloggers, Internet media and newspapers for the 2018 Free Media Awards.

Stiftelsen Fritt Ord deler hvert år ut Fritt Ords Pris til personer eller institusjoner som i særlig grad har vist ytringsmot og arbeidet for å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, spesielt ved å stimulere den levende debatt.

Fritt Ord mottar gjerne forslag til aktuelle kandidater.