6.01.2017

Søknadsfrister 2019

Fristene for søknadslevering i 2019 er:
 • 4. januar 2019 kl. 15.00
 • 8. mars 2019 kl. 15.00
 • 3. mai 2019 kl. 15.00
 • 2. august 2019 kl. 15.00
 • 13. september 2019. kl. 15.00
 • 1. november 2019 kl. 15.00

Vi minner samtidig om utlysningen av øremerkede midler til norsk journalistikk, som har følgende frister: 
 • 11. januar 2019 kl. 15.00
 • 15. mars 2019 kl. 15.00
 • 10. mai 2019 kl. 15.00
 • 9. august 2019 kl. 15.00
 • 20. september 2019 kl. 15.00
 • 8. november 2019 kl. 15.00

Fritt Ords søknadsportal finnes her: portal.frittord.no. Ta gjerne kontakt på tlf. 23 01 46 46 eller e-post post@frittord.no ved spørsmål.

Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at vår behandling er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Les mer om søknadslevering og prosessen videre her.

For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme. Med utlysning 21. juni 2019 gis det en tilbudsfrist frem til 27. september 2019.

Norwegian Journal of Photography er høstens store fotosatsning på Henie Onstad Kunstsenter. 23. august 2019 åpner utstillingen «Norsk dokumentarfotografi» dørene, der arbeidene til alle deltakende fotografer i de fire utgavene av NJP presenteres.

Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner utgjør nær en dobling av Fritt Ords bevilgninger til journalistikk. Alle frie, redaktørstyrte publikasjoner med norske mediebrukere som målgruppe kan søke.

Neste søknadsfrist er 9. august kl. 15.00.