6.01.2017

Søknadsfrister 2019

Fristene for søknadslevering i 2019 er:
 • 4. januar 2019 kl. 15.00
 • 8. mars 2019 kl. 15.00
 • 3. mai 2019 kl. 15.00
 • 2. august 2019 kl. 15.00
 • 13. september 2019. kl. 15.00
 • 1. november 2019 kl. 15.00

Vi minner samtidig om utlysningen av øremerkede midler til norsk journalistikk, som har følgende frister: 
 • 11. januar 2019 kl. 15.00
 • 15. mars 2019 kl. 15.00
 • 10. mai 2019 kl. 15.00
 • 9. august 2019 kl. 15.00
 • 20. september 2019 kl. 15.00
 • 8. november 2019 kl. 15.00

Fritt Ords søknadsportal finnes her: portal.frittord.no. Ta gjerne kontakt på tlf. 23 01 46 46 eller e-post post@frittord.no ved spørsmål.

Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at vår behandling er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Les mer om søknadslevering og prosessen videre her.

Freemuse and The Fritt Ord Foundation invite the public to the launch of the new report “The State of Artistic Freedom 2019”.

The event will take place at Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo on Tuesday 26 March 2019 at 10am – 12pm.

Good communication is key in the twenty-first century to informing public opinion. As the debate over refugees and migrants has become ever more polarized in Italy, Civitates has funded projects of support for civil society organizations which have found themselves on the frontline of humanitarian action.

Norwegian Journal of Photography søker nå etter fotografer som ønsker å være med på den femte runden med NJP. Søknadsfristen er fredag 5. april 2019.

NJP er et miljø som oppmuntrer og kritiserer arbeider, som fokuserer på historiefortelling og som bygger bro mellom det mer klassiske reportasjefotografiet og kunstfotografiet.