2.09.2016

Utlysning: FutureLab Europe 2017 – The Council of Young European Citizens

Er du interessert i europaspørsmål? FutureLab Europe er et program som retter seg mot engasjerte unge mennesker mellom 20 og 30 år som ønsker å være med på å debattere og påvirke den fremtidige kursen for Europa. Hovedfokuset i 2017 er demokratiske verdier, like muligheter for unge mennesker og europeisk identitet. Deltakerne i programmet får mulighet til å gjennomføre et prosjekt knyttet til disse tre kjerneområdene – f.eks. en blogg, en fotoutstilling, en kortfilm, en serie skolebesøk eller en debattrekke.  
 
Søknadsfrist 2. september 2016.

Deltakerne i FutureLab Europe vil i februar 2017 samles i Brussel for å være med på The FutureLab Europe Annual Forum. Her vil de få møte internasjonale beslutningstakere og tidligere FutureLab-deltakere. De vil få lære om aktivt borgerskap og prosjektledelse, og få hjelp til å utvikle sin egen prosjektidé. FutureLab bidrar med (begrenset) økonomisk støtte til prosjektene. Høsten 2017 vil deltakerne på ny samles i Brussel for å presentere sine opplegg og drøfte resultatene.
 
Alle interesserte i aldersgruppen 20-30 år kan søke, men det kan være en fordel å ha vært med på ett av de aktuelle kvalifiseringstiltakene i regi av arrangørstiftelsene. For Fritt Ords del gjelder dette Fritt Ord-konkurransen, HIFOs historiekonkurranse (Eustory), studentstipender og prosjektstøtte. Det vil bli plukket ut 20 deltakere fra hele Europa.

Den som søker bør være opptatt av Europa, ha et sterkt samfunnsengasjement og være interessert i å utveksle holdninger og ideer omkring europeiske spørsmål. Arbeidsspråket er engelsk. 

Hvordan søker jeg?

Elektronisk søknadsskjema og all nødvendig informasjon om programmet, søknadskriteriene og utvelgelsesprosessen finner du på nettstedet til FutureLab Europe.
 
Vil du vite mer? Ta kontakt med rådgiver Anne-Lise Sognnes: anne.lise.sognnes@frittord.no  
 
 

​Stiftelsen Fritt Ord og HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival 2018 inviterer til åpningen av årets festival med visning av den norske dokumentaren Golden Dawn Girls, onsdag 7. mars, kl. 18:00 på Klingenberg kino.

The Fritt Ord Foundation and the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius hereby invite nominations of independent journalists, bloggers, Internet media and newspapers for the 2018 Free Media Awards.

The Fritt Ord Foundation and FutureLab Europe invite you to the Norwegian
launch of the book Letters to Europe – Refugee Women Write, in which
fourteen female refugees from all over Europe share their stories,
perspectives, concerns and hopes for the future.