2.09.2016

Utlysning: FutureLab Europe 2017 – The Council of Young European Citizens

Er du interessert i europaspørsmål? FutureLab Europe er et program som retter seg mot engasjerte unge mennesker mellom 20 og 30 år som ønsker å være med på å debattere og påvirke den fremtidige kursen for Europa. Hovedfokuset i 2017 er demokratiske verdier, like muligheter for unge mennesker og europeisk identitet. Deltakerne i programmet får mulighet til å gjennomføre et prosjekt knyttet til disse tre kjerneområdene – f.eks. en blogg, en fotoutstilling, en kortfilm, en serie skolebesøk eller en debattrekke.  
 
Søknadsfrist 2. september 2016.

Deltakerne i FutureLab Europe vil i februar 2017 samles i Brussel for å være med på The FutureLab Europe Annual Forum. Her vil de få møte internasjonale beslutningstakere og tidligere FutureLab-deltakere. De vil få lære om aktivt borgerskap og prosjektledelse, og få hjelp til å utvikle sin egen prosjektidé. FutureLab bidrar med (begrenset) økonomisk støtte til prosjektene. Høsten 2017 vil deltakerne på ny samles i Brussel for å presentere sine opplegg og drøfte resultatene.
 
Alle interesserte i aldersgruppen 20-30 år kan søke, men det kan være en fordel å ha vært med på ett av de aktuelle kvalifiseringstiltakene i regi av arrangørstiftelsene. For Fritt Ords del gjelder dette Fritt Ord-konkurransen, HIFOs historiekonkurranse (Eustory), studentstipender og prosjektstøtte. Det vil bli plukket ut 20 deltakere fra hele Europa.

Den som søker bør være opptatt av Europa, ha et sterkt samfunnsengasjement og være interessert i å utveksle holdninger og ideer omkring europeiske spørsmål. Arbeidsspråket er engelsk. 

Hvordan søker jeg?

Elektronisk søknadsskjema og all nødvendig informasjon om programmet, søknadskriteriene og utvelgelsesprosessen finner du på nettstedet til FutureLab Europe.
 
Vil du vite mer? Ta kontakt med rådgiver Anne-Lise Sognnes: anne.lise.sognnes@frittord.no  
 
 

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Årets tema er tegningen som ytring.

Leveringsfrist 1. mars 2019.

Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner utgjør nær en dobling av Fritt Ords bevilgninger til journalistikk. Alle frie, redaktørstyrte publikasjoner med norske mediebrukere som målgruppe kan søke.

Neste søknadsfrist er 11. januar kl. 15.00.

Ved Reuters Institute for the Study of Journalism vil Thea Storøy Elnan undersøke om #metoo-kampanjen har endret måten journalister i Norge, Sverige og Storbritannia skriver om seksuell trakassering og overgrepsofre på. Hvilke konsekvenser har #metoo-kampanjen fått for presseetikken?