2.09.2016

Utlysning: FutureLab Europe 2017 – The Council of Young European Citizens

Er du interessert i europaspørsmål? FutureLab Europe er et program som retter seg mot engasjerte unge mennesker mellom 20 og 30 år som ønsker å være med på å debattere og påvirke den fremtidige kursen for Europa. Hovedfokuset i 2017 er demokratiske verdier, like muligheter for unge mennesker og europeisk identitet. Deltakerne i programmet får mulighet til å gjennomføre et prosjekt knyttet til disse tre kjerneområdene – f.eks. en blogg, en fotoutstilling, en kortfilm, en serie skolebesøk eller en debattrekke.  
 
Søknadsfrist 2. september 2016.

Deltakerne i FutureLab Europe vil i februar 2017 samles i Brussel for å være med på The FutureLab Europe Annual Forum. Her vil de få møte internasjonale beslutningstakere og tidligere FutureLab-deltakere. De vil få lære om aktivt borgerskap og prosjektledelse, og få hjelp til å utvikle sin egen prosjektidé. FutureLab bidrar med (begrenset) økonomisk støtte til prosjektene. Høsten 2017 vil deltakerne på ny samles i Brussel for å presentere sine opplegg og drøfte resultatene.
 
Alle interesserte i aldersgruppen 20-30 år kan søke, men det kan være en fordel å ha vært med på ett av de aktuelle kvalifiseringstiltakene i regi av arrangørstiftelsene. For Fritt Ords del gjelder dette Fritt Ord-konkurransen, HIFOs historiekonkurranse (Eustory), studentstipender og prosjektstøtte. Det vil bli plukket ut 20 deltakere fra hele Europa.

Den som søker bør være opptatt av Europa, ha et sterkt samfunnsengasjement og være interessert i å utveksle holdninger og ideer omkring europeiske spørsmål. Arbeidsspråket er engelsk. 

Hvordan søker jeg?

Elektronisk søknadsskjema og all nødvendig informasjon om programmet, søknadskriteriene og utvelgelsesprosessen finner du på nettstedet til FutureLab Europe.
 
Vil du vite mer? Ta kontakt med rådgiver Anne-Lise Sognnes: anne.lise.sognnes@frittord.no  
 
 

Free Media Awards 2018 går til Chai Khana i Sør-Kaukasus for deres arbeid med å løfte frem underrapporterte saker på tvers av landegrenser, Fontanka i Russland for deres dekning av pågående og glemte konflikter og til det hviterussiske nettstedet Belarus Partisan for deres utrettelige gravearbeid som har fortsatt etter at redaktøren deres ble drept

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan f.eks. søkes midler til debattmøter, seminarer, forfattersamtaler eller diskusjonsforum. Hvilke nye debattemaer kan bibliotekene bringe inn i det offentlige rom?

Søknadsfrist 29. juni 2018.

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2018 til august 2019, og lyder på 200 000 kroner hver. Stipendordningen ble opprettet i 2015, og i år deles det ut elleve stipender.