24.09.2017

Utlysning: FutureLab Europe 2018

Fra FutureLab workshopen "Skill Up!" i Bergen
Er du interessert i europaspørsmål? FutureLab Europe er et initiativ rettet mot engasjerte unge mennesker som ønsker å debattere og påvirke den fremtidige kursen for Europa og EU. Programmet fungerer som en debattarena og tankesmie for europainteresserte personer mellom 20 og 30 år. Nøkkelverdiene for programmet er europeisk identitet, demokratisk deltakelse og like muligheter.

Søknadsfrist 24. september 2017.

I hver utlysingsrunde blir det plukket ut rundt tyve nye medlemmer til organisasjonen. Disse samles til et fire-dagers arbeidsmøte med foredrag og workshops i Brussel i januar 2018. Her vil de få møte internasjonale beslutningstakere og tidligere FutureLab-deltakere, og få hjelp til å utvikle prosjekter som fremmer programmets nøkkelverdier. Det kan være snakk om blogger, fotoutstillinger, kortfilmer, skolebesøk eller debattrekker. FutureLab bidrar med økonomisk støtte til prosjektene.
 
Det oppfordres også til at man deltar med innlegg på bloggen Futurelab Europe gjennom året, samt skriver kronikker og debattinnlegg knyttet til europaspørsmål i andre publikasjoner. Som en del av programmet samles deltakerne høsten 2018 i Brussel for å presentere og drøfte årets aktiviteter.
 
Om programmet
Initiativet ble etablert i 2011 som et samarbeidsprosjekt mellom ti europeiske stiftelser, deriblant Fritt Ord. Deltakerne kommer fra hele Europa. European Policy Center i Brussel står for den praktiske gjennomføringen.
 
Programmet er åpent for alle i aldersgruppen 20-30, men det kan være en fordel å allerede ha vært med på et tiltak i regi av arrangørstiftelsene. For Fritt Ords del oppfordrer vi spesielt personer som har deltatt i Fritt Ord-konkurransen eller HIFOs historiekonkurranse (Eustory), eller som har mottatt studentstipender eller generell prosjektstøtte til å søke.

Hvordan søker jeg?
Elektronisk søknadsskjema og all nødvendig informasjon om programmet, søknadskriteriene og utvelgelsesprosessen finner du på nettstedet til FutureLab Europe. Som del av søknaden blir man bedt om å beskrive en mulig aktivitet eller prosjekt som kan bidra til å fremme programmets nøkkelverdier.
 
  • Vil du vite mer? Ta kontakt med rådgiver Anne-Lise Sognnes: anne.lise.sognnes@frittord.no  
     
  • Les mer om prosjektet Skill Up!, som blant annet gjennomførte en workshop i Bergen i 2017. Teamet bak Skill Up! består av tre deltakere fra 2017-kullet: Dimitrie Mihes (Romania), Violetta Tsitsiliani (Greece) og Stine Solvoll Navarsete (Norway), samt Mihails Kozlovs som deltok i FutureLab i 2011.


The 2019 Free Media Awards were bestowed at the Free Media Awards conference in Vilnius, Lithuania, under the auspices of Fritt Ord and ZEIT-Stiftung, on Tuesday 19 November 2019.

Norwegian Journal of Photography er høstens store fotosatsning på Henie Onstad Kunstsenter. 23. august 2019 åpnet utstillingen «Norsk dokumentarfotografi» dørene, der arbeidene til alle deltakende fotografer i de fire utgavene av NJP presenteres. Utstillingen står frem til 12. januar 2020.

Fritt Ords journaliststipend ved Reuters Institute for the Study of Journalism i Oxford for 2020 er tildelt Shazia Majid, journalist og tidligere kommentator i VG.

Majid (f. 1974) har vært ansatt i avisen i 10 år og jobber nå som gravejournalist. Hun er dobbelt SKUP-diplom-vinner.