24.09.2017

Utlysning: FutureLab Europe 2018

Fra FutureLab workshopen "Skill Up!" i Bergen
Er du interessert i europaspørsmål? FutureLab Europe er et initiativ rettet mot engasjerte unge mennesker som ønsker å debattere og påvirke den fremtidige kursen for Europa og EU. Programmet fungerer som en debattarena og tankesmie for europainteresserte personer mellom 20 og 30 år. Nøkkelverdiene for programmet er europeisk identitet, demokratisk deltakelse og like muligheter.

Søknadsfrist 24. september 2017.

I hver utlysingsrunde blir det plukket ut rundt tyve nye medlemmer til organisasjonen. Disse samles til et fire-dagers arbeidsmøte med foredrag og workshops i Brussel i januar 2018. Her vil de få møte internasjonale beslutningstakere og tidligere FutureLab-deltakere, og få hjelp til å utvikle prosjekter som fremmer programmets nøkkelverdier. Det kan være snakk om blogger, fotoutstillinger, kortfilmer, skolebesøk eller debattrekker. FutureLab bidrar med økonomisk støtte til prosjektene.
 
Det oppfordres også til at man deltar med innlegg på bloggen Futurelab Europe gjennom året, samt skriver kronikker og debattinnlegg knyttet til europaspørsmål i andre publikasjoner. Som en del av programmet samles deltakerne høsten 2018 i Brussel for å presentere og drøfte årets aktiviteter.
 
Om programmet
Initiativet ble etablert i 2011 som et samarbeidsprosjekt mellom ti europeiske stiftelser, deriblant Fritt Ord. Deltakerne kommer fra hele Europa. European Policy Center i Brussel står for den praktiske gjennomføringen.
 
Programmet er åpent for alle i aldersgruppen 20-30, men det kan være en fordel å allerede ha vært med på et tiltak i regi av arrangørstiftelsene. For Fritt Ords del oppfordrer vi spesielt personer som har deltatt i Fritt Ord-konkurransen eller HIFOs historiekonkurranse (Eustory), eller som har mottatt studentstipender eller generell prosjektstøtte til å søke.

Hvordan søker jeg?
Elektronisk søknadsskjema og all nødvendig informasjon om programmet, søknadskriteriene og utvelgelsesprosessen finner du på nettstedet til FutureLab Europe. Som del av søknaden blir man bedt om å beskrive en mulig aktivitet eller prosjekt som kan bidra til å fremme programmets nøkkelverdier.
 
  • Vil du vite mer? Ta kontakt med rådgiver Anne-Lise Sognnes: anne.lise.sognnes@frittord.no  
     
  • Les mer om prosjektet Skill Up!, som blant annet gjennomførte en workshop i Bergen i 2017. Teamet bak Skill Up! består av tre deltakere fra 2017-kullet: Dimitrie Mihes (Romania), Violetta Tsitsiliani (Greece) og Stine Solvoll Navarsete (Norway), samt Mihails Kozlovs som deltok i FutureLab i 2011.


The New York Review of Books Foundation, the Dan David Prize and the Fritt Ord Foundation invite the public to the two-day conference ‘Inequality, Immigration, and the Politics of Populism’. The conference will take place at the New York University School of Law, USA, 28-29 October 2017.

The Fritt Ord Foundation and The Norwegian Academy of Science and Letters invite the public to a conversation about fake news, fact-checking and public trust, on Tuesday 17 October 2017, 5 p.m., at Uranienborgveien 2.

Er Julian Assange en martyr for åpenhet, demokrati og ytringsfrihet eller en narsissistisk hacker-terrorist som kun er interessert i å dyrke sitt eget ego?

Fritt Ord og Oslo Dokumentarkino inviterer til visning av Risk onsdag 18. oktober 2017 kl. 18:00 på Cinemateket. Påfølgende debatt med Petter Ljunggren, Hanne Eggen Røislie og Mads Andenæs.