25.06.2016

Verdenspremiere på The Magnitsky Act – Behind the Scenes på Filmens Hus

Pressemelding
Oslo, 24.06.2016


Produksjonsselskapet Piraya Film har lagt premierevisningen av den mye omtalte dokumentarfilmen The Magnitsky Act – Behind the Scenes, til Filmens Hus i Oslo lørdag 25.06 kl. 13.30.

Filmen ble ferdigstilt i går, og visningen på Cinemateket i Filmens Hus blir den første som er åpen for publikum. Regissør Andrei Nekrasov og produsent Torstein Grude vil introdusere filmen og være til stede for å svare på spørsmål etter visningen.

Bakgrunn
For to uker siden ble den planlagte visningen av The Magnitsky Act – Behind the Scenes på Kortfilmfestivalen i Grimstad avlyst.  Festivalens styre tok den vanskelige beslutningen at trusler om søksmål fra personer omtalt i filmen og påfølgende saksomkostninger, ville innebære en for stor økonomisk risiko til at de kunne vise den. Det er i tillegg blitt innlevert rettslig begjæring om midlertidig forføyning for å stoppe visningen. Denne begjæringen er blitt avvist av Stavanger tingrett 10. juni.  Sterke aktører har angrepet The Magnitsky Act – Behind the Scenes før publisering, og har også forsøkt å stanse alle former for visning i hele verden.

Støtter ytringsfrihet
Virke Produsentforeningen, Stiftelsen Fritt Ord, Norsk PEN, Kortfilmfestivalen i Grimstad og Norsk filminstitutt støtter at filmen nå blir vist så publikum selv kan ta stilling til filmens innhold. Det pågår omfattende debatter om filmen i Norge og internasjonalt, og saken har også dyp prinsipiell interesse. Men nesten ingen har fått se filmen ennå. Organisasjonene som er underskrivere her ser på det som svært viktig at ytringsfriheten på denne måten blir ivaretatt i Norge og at forhåndssensur ikke finner sted.  Organisasjonene ønsker en bred debatt om ytringsfrihet, den aktuelle filmen og filmens innhold velkommen, og ser frem til at et norsk publikum nå får se filmen.

Om filmen
The Magnitsky Act – Behind the Scenes omhandler dødsfallet til Sergej Magnitskij og de politiske implikasjonene av dette. I gjennomgang av den såkalte Magnitsky-saken mener regissør Andrei Nekrasov å oppdage at det er en inkonsistens i den etablerte historien om hva som egentlig skjedde med Magnitskij, og stiller spørsmål ved dette i filmen.  

The Magnitsky Act – Behind the Scenes har tidligere mottatt tilskudd fra Fritt Ord og Norsk filminstitutt. 

Signert
Knut Olav Åmås, direktør Stiftelsen Fritt Ord
William Nygaard, styreleder Norsk PEN
Tom Eilertsen, styreleder Kortfilmfestivalen i Grimstad
Torbjørn Urfjell, direktør Virke Produsentforeningen
Sindre Guldvog, direktør Norsk filminstitutt

Free Media Awards 2018 går til Chai Khana i Sør-Kaukasus for deres arbeid med å løfte frem underrapporterte saker på tvers av landegrenser, Fontanka i Russland for deres dekning av pågående og glemte konflikter og til det hviterussiske nettstedet Belarus Partisan for deres utrettelige gravearbeid som har fortsatt etter at redaktøren deres ble drept

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan f.eks. søkes midler til debattmøter, seminarer, forfattersamtaler eller diskusjonsforum. Hvilke nye debattemaer kan bibliotekene bringe inn i det offentlige rom?

Søknadsfrist 29. juni 2018.

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2018 til august 2019, og lyder på 200 000 kroner hver. Stipendordningen ble opprettet i 2015, og i år deles det ut elleve stipender.