Arrangementer

1.11.2019

Krise, ytring og skrivelyst - faglig seminar fredag 1. november

Hva med å tyvstarte på fagfornyelsens tverrfaglige emne «Demokrati og medborgerskap»? Fritt Ord og Landslaget for norskundervisning (LNU) inviterer til faglig seminar om KRISE, ytring og skrivelyst, fredag 1. november kl. 09.00-15.00, i Fritt Ords lokaler i Oslo.


Seminaret tar utgangspunktet i begrepet krise, som er årets tema i Fritt Ord-konkurransen for videregående skole. Klimakrise, politiske kriser og individuelle kriser – alle er eksempler på usikkerheten og uroen som preger vår samtid. Men er alt mørkt, dystert og dømt til å «gå rett til helvete»? Ikke nødvendigvis. Krise kan også innebære et vendepunkt – en mulighet for forbedring.

Påmelding til registrering@frittord.no
Mer informasjon på frittordkonkurransen.no

Program
0900-0910
Velkommen ved prosjektledere for Fritt Ord-konkurransen, Anne-Lise Sognnes og Joakim Lie
 
0910-0915
Ordstyrer Jorunn Øveland Nyhus
 
0915-1000
Michael Stilson: Språk og krise
I møte med store, samfunnsmessige kriser, men også den individuelle krisen, er språket kanskje vårt viktigste verktøy. Tar vi språket for gitt som et nøytralt verktøy til å forstå verden, eller er det nettopp gjennom språket vi skaper verden?
 
Michael Stilson drøfter hvorvidt det er et demokratisk problem at unge gutter har lavere lese- og skrivelyst. Han ser nærmere på hvordan utviklingen av språket hos individet kan bidra til større mangfold i samfunnsdebatten. Og kanskje kan en slik bevisstgjøring bidra til bedre løsninger i møte med vår tids kriser.
 
Michael Stilson har gitt ut romanen 'Bare spille ball' (2018), som han mottok Trollkrittet og Uprisen for. Han holder mange foredrag, blant annet gjennom den kulturelle skolesekken, og er tidligere elitespiller i fotball.
 
1000-1015
Kaffepause
 
1015-1145
Jostein Saxegaard: Å tenke med tekster
Egentlig er det ganske innlysende: Dersom elevene skal skrive gode essay, er det urimelig å kreve at de starter med helt blanke ark. Jostein Saxegaard holder et praksisnært innlegg om hvordan man kan lese tekster og ha som mål å bruke det man leser – og i tillegg bringe seg selv inn i teksten.
 
Jostein Saxegaard er lektor ved Skien vgs., og han er juryleder i Fritt Ord-konkurransen. Han har i flere sammenhenger holdt foredrag om bruk av essay i undervisningen.
 
 
1145-1230
Lunsj
 
1230-1240
Jorunn Øveland Nyhus om dybdelæring og prosjektarbeid i skolen.
 
1240-1325
Karsten Korbøl: ’Dybdelæring er ikke for mine elever!’
Dybdelæring er et sentralt grep i det nye læreplanverket som er på vei, det samme er demokrati og medborgerskap som tverrfaglig emne. Karsten Korbøl snakker om Fritt Ord-konkurransen for vgs. og Historiekonkurransen, to elevprosjekter som begge kan brukes til å møte utviklingstendensene i læreplanene. Dessuten går han til angrep på myten om at elevprosjekter og dybdelæring kun passer for de aller mest skoleflinke elevene.
 
Apropos krise: «Det som virkelig vil være krise for skolen, det det vil være om vi i løpet av 13 skoleår ikke klarer å tilby elevene noe som fremstår som relevant, viktig og nødvendig å lære,» sier Karsten Korbøl.
 
Karsten Korbøl er universitetslektor ved UiO. Han har undervist ved Hartvig Nissens skole i Oslo i mange år.
 
1325-1335
Kort pause
 
1335-1345
Presentasjon ved Hilde Slåtto, Foreningen !les
 
1345-1445
Nefise Özkal Lorentzen: I krysningen mellom det politiske og det personlige
Nefise Özkal Lorentzen er filmskaper. Hun er opprinnelig fra Tyrkia, og har jobbet og bodd i Norge i mange år. Hun har tatt for seg kriser på ulike måter i sine filmer. Hun viser korte sekvenser fra filmene, og reflekterer rundt begrepet krise og hvordan vi kan møte det, både i politikken og i det personlige.
 
Siste produksjon: Dokumentarserien 'En gave fra Gud' (2019), om kuppet i Tyrkia i juli 2016.
Regi: Jørgen Lorentzen og Nefise Özkal Lorentzen.
Tilgjengelig her.
 
1445-1500
Avslutning – evaluering.

Norsklæreren nummer 3/2019 med tema KRISE sendes ut på forhånd til deltakerne.

Den kunstneriske ytringsfriheten er ofte selve indikatoren på hvor grensene går i et samfunn. Har norske dokumentaristers arbeid blitt vanskeligere?

Tid og sted: 28. februar 2020, kl. 16:30 – 17:30, på Vega Scene, Hausmanns gate 28, Oslo.

Hva er de største utfordringene for ytringsfriheten i dag, og hva bør forskerne undersøke nærmere?

Tid og sted: 13. feb. 2020 19:00–21:00, Litteraturhuset i Oslo

Fredag 17. januar 2020 klokken 18.00 møter du de åtte fotografene som fra 2017 til 2019 var med i den fjerde utgaven av Norwegian Journal of Photography (NJP) hos Fritt Ord i Oslo.

I samtale med Susanne Østby Sæther, kurator ved Henie Onstad kunstsenter, og Jonas Ekeberg, påtroppende kunstnerisk leder ved Fotografihuset.