Arrangementer

13.04.2016

Fra klikktivisme til handling: ungt engasjement, samarbeid og teknologi!

Fritt Ord inviterer til debatt onsdag 13. april kl. 18.00-19.30 i Uranienborgveien 2, Oslo.

Politisk og sosialt engasjement kan innta ulike former i en fragmentert tid. Hvordan holde på folks interesse når holdningene skifter på kort tid? Hvordan involvere seg slik at det gir resultater, og er aktivisme på gata fortsatt viktig? Det er lett å like på Facebook, men å oppnå noe krever som regel mer enn det.

Bli med på å diskutere ungt engasjement i dagens samfunn.


Det er ingen tvil om at mange unge bryr seg, men engasjement og solidaritet i dagens samfunn kan innta nye former som ikke alltid er like åpenbare for omverdenen. Med dette som utgangspunkt inviterer vi til diskusjon mellom en et panel og publikum i salen: Er det vanskeligere eller lettere å engasjere seg i samfunnet med stor tilgang på informasjon og sosiale medier? Har vi det så bra her i Norge at vi engasjerer oss i et vakuum?
 
Fra klimakrise til flyktningskrise - deltakerne i panelet har vært med på aksjoner som strekker seg over lang tid og over landegrenser. De deler erfaringer om hvordan ny teknologi og gammeldags kampanjearbeid er verktøy for ytringsfrihet, engasjement og demokratiutøvelse.
 
Velkommen med eller uten klare svar!
 
I panelet:
Ahmad Dalati, Refugees Welcome to Oslo
Ingrid Skjoldvær, Natur og Ungdom
Nikolai Fjågesund, Europeisk ungdom
 
Ordstyrer: Nancy Herz, Amnesty International
 
Gratis og åpent for alle. 
Spre gjerne Facebookarrangementet.

Fritt Ord-konkurransen for vidaregåande skule lanserer årets tema, «teikninga som ytring», med eit arrangement på Kapittel-festivalen i Stavanger, torsdag 20. september kl. 18.

Fritt Ord invites the public to a film screening and conversation on White Right: Meeting the Enemy, the 2018 Emmy-nominated documentary film about the Charlottesville rally, the race wars, fascism, racism, and alt-right in America today.

##Update: This screening is now fully booked, and there are no longer any available seats.##

Når: Fredag 14. september kl. 09.00-15.00

Er du interessert i å dele funnene og innsiktene fra masteroppgaven din med offentligheten? Vi inviterer til skriveverksted for masterstudenter som har mottatt Fritt Ord-stipend eller som skriver oppgaver innen fagfeltene menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling.