Arrangementer

14.10.2016

HIFOs historielærerseminar 2016 - Min familie i historien

14.-15. oktober 2016 arrangerer HIFO seminar for historielærere som vil bruke Historiekonkurransen «Min familie i historien» i sin undervisning. Seminaret finner sted i Fritt Ords lokaler i Oslo. 

På seminaret vil vi diskutere hvordan vi kan arbeide med konkurransen i våre klasser. Hvordan kan vi veilede og vurdere elevbidrag slik at elever får ut så mye som mulig av sitt potensiale? Hvilke tema og vinklinger er fruktbare og interessante for elevene? Hvordan kan vi inspirere elever som selv mener de ikke har noe interessant å undersøke, til likevel å se at det finnes fruktbare tilnærminger?

Gjennom innledninger og diskusjoner håper vi at seminaret vil bidra til arbeidet med historiekonkurransen og gi deg inspirasjon til nye innfallsvinkler og metoder.

Det vil også bli foredrag om aktuelle temaer av historisk interesse. Historieprofessor Hilde Henriksen Waage vil snakke om hvorfor det gikk som det gikk i Syria. Historiker Hallvard Notaker vil snakke om det amerikanske presidentvalget. Ivo de Figueiredo vil snakke om sin nye bok «En fremmed ved mitt bord. Familiefortelling». 

NB: arrangementet er kun for lærere og antall deltakere er begrenset til 50. Bindende påmelding skjer ved henvendelse til 
karsten.korbol(a)frittord.no, innen 15.09.2016. Seminaret er gratis.


Fritt Ord og Reuters Institute for the Study of Journalism inviterer til lansering av den årlige medieundersøkelsen Reuters Institute Digital News Report og debatt om medietillit, mandag 18. juni kl. 17.00-18.30 hos Fritt Ord i Uranienborgveien 2.

On Tuesday, 29 May at 16.45 pm, the Fritt Ord Foundation, Sparebankstiftelsen DNB and Fondazione CRT will host a session on the role of culture hubs such as literature houses and culture centres. What does it take for a building to become one of the most important venues in a city for exchanging opinions?

Lørdag 26. mai kan du møte to av fotografene fra Norwegian Journal of Photography samt bokredaktør i Journal Forlag, Gösta Flemming, på Dok-festivalen i Fredrikstad.