Arrangementer

30.03.2016

Temadager: «Den livsviktige uenigheten»

kåkå kverulantkatedralen inviterer igjen til temadager i Stavanger i samarbeid med Fritt Ord. Denne gang med utgangspunkt i begrepet «uenighetsfellesskap». På kåkå sier vi at «den gode kverulanten styrker uenighetsfellesskapet». I et tilsvar om betydningen av uenighetsfellesskapet i Aftenbladet avsluttet styreleder og kunstnerisk leder med følgende vri på 1814-erklæringen: «Uenig og tro til Dovre faller». Det er bare stor og god nok og ikke minst synliggjort uenighet i bånn, som gjør det mulig for politikerne å fatte solide nok konsensusvedtak i byråd og storting som gir et stabilt og demokratisk fremtids-Norge.

Det er Lars Laird Iversen som har farskap til begrepet «uenighetsfellesskapet». Han kommer med en rekke prominente innledere og deltagere for å diskutere behovet for uenighet og de stadige forsøkene på innskrenking av ytringsfriheten, også i det offentlige Norge, som svekker det norske uenighetsfellesskapet. Uenighetsfellesskapet i Europa, i arbeidslivet, i litteraturen og mellom norske tenketanker blir tema.

Onsdag 30. mars - Hva nå Europa? Når populisme og nasjonalisme blomstrer! 
Om Europa som uenighetsfellesskap under nye strømninger fra nye kriser, og behovet for demokratiprosjekt som skaper bredt, folkelig politisk engasjement. Claudia Chwalisz er hovedinnleder, hun har skrevet om populisme og nye demokratiprosjekt i boka «The Populist Signal: Why Politics and Democracy Need to Change», fra 2015, og er senior policy researcher ved tenketanken Policy Network i London foruten knytta til University of Sheffield.

Kommentatorer: Frank Aarebrot (professor i sammenlignende politikk og demokratiutvikling) og Lars Laird Iversen (forfatter av «Uenighetsfellesskapet»).

Ordstyrer: Sten Inge Jørgensen (forfatter, Europa-viter og journalist i Morgenbladet). 
 
Intervju med Claudia Chwalisz i Agenda Magasin
The Populist Signal 
Lars Laird Iversens kronikk i VG i 2014
 

Torsdag 31. mars - Moderne munnkurv! Tør vi og får vi vi være uenige på arbeidsplassen? Møt norske varslere. 
Er vi servile på arbeidsplassen? Er det rom for meninger? Hva med arbeidsgivers innskrenkning av ytringsfriheten, ikke minst i offentlig sektor? Med utgangspunkt i Maria Amelie og Dag Yngve Dahles  «Moderne munnkurv» ser vi nærmere på to varslingssaker i det offentlige Norge denne kvelden, hvor den ene saken målbæres av Målfrid Frahm Jensen som nylig mottok Tabuprisen fra Rådet for psykisk helse for sin varsling om tvangsbruk i psykiatrien ved SUS. Hun måtte i ettertid si opp sin stilling som erfaringskonsulent på grunn av vanskelige arbeidsforhold.

Ordstyrer: Knut Olav Åmås.
 
Kronikk av Amelie og Dahle
Tabupris til varsler
 

Fredag 01. april - Har vi en Kielland for oljealderen? Hvem eller hvilke er det i så fall? (Med oljerapp og oljetrubadur) 
Er det mulig å forstå oljealderen ved å lese samtidslitteraturen? Hvilken rolle spiller forfatteren for uenighetsfellesskapet i den selvgranskende litteraturens tid? Fins den samtidslitteraturen som gir oss nødvendig erkjennelse og identitet som oljehovedstad i en oljenasjon? Eller har forfatterne svikta oljehistorien? 

Oljerapp: Atlars. Oljetrubadur: Svein Tang Wa.

Espen Stueland (forfatter og kritiker, siste bok er «700-års flommen»), Marit Eikemo (forfatter og forlegger, siste bok er «Alt inkludert»), Gunnar Roalkvam (historiker, bydikter, tekstforfatter), Nils Rune Langeland (historiker UIS, bidro nylig til boka «Hva har oljen gjort med oss?»). 

Ordstyrer: Cathrine Sandnes (leder for tankesmien Manifest). 
 
Aslak Sira Myhres artikkel fra i fjor er egnet intro
Fra slipp av boka «Hva har oljen gjort med oss?»
 

Lørdag 2. april kl 14.00 - Gjør tenketankene oss uenige nok? Møt de norske tenketankene. 
Bidrar de norske tenketankene med nødvendig og god nok uenighet til det norske demokratiet? Hva gjør de norske tenketankene med politisk offentlighet og det norske uenighetsfellesskapet? Hva burde de gjøre? Vi ber tenketankene være kritiske til seg selv og egen virksomhet. 

Cathrine Sandnes (leder Manifest), Kaia Storvik (nestleder Agenda), Lars G Kolbeinstveit (filosof og rådgiver i Civita), Trine Jansen (leder Res Publica). 

Ordstyrer: Torunn Egge Roux (journalist Aftenbladet). 
 
Intervju med tenketankledere i Morgenbladet (2015)
Et forsvar for tenketankene, av Kristin Clemet (2014)
Leder i Klassekampen, av Bjørgulv Braanen (2003)

The Fritt Ord Foundation, The New York Review of Books Foundation, the Russian online journal of politics and culture Colta.ru and Oslo Documentary Cinema invite the public to a joint pop-up exhibition and film screening exploring contemporary Russia.

Poetry reading with the Russian poets Lev Rubinstein, Kirill Medvedev and Maria Stepanova. Moderation by Sasha Dugdale. The event will take place at Litteraturhuset / The Oslo House of Literature, on Thursday 29 November at 9 p.m.

Hosted by The Fritt Ord Foundation, The New York Review of Books Foundation and the Russian online journal Colta.Ru.

The Fritt Ord Foundation, The New York Review of Books Foundation and the Russian online journal of politics and culture Colta.ru invite the public to the international conference ‘Russia Under Putin’ on Thursday, 29 November 2018 at Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo.

To register your attendance, please e-mail: russiaunderputin@frittord.no