Long Term Projects – Documentary photography 2009

Documentary photography 2009

Ellen Lande Gossner, Portraits of 12 Russian women
Jonas Bendiksen, The places we live
Jonas Bendiksen, The places we live
To strengthen the position of documentary photography in Norway, the Freedom of Expression Foundation invited applications for project funding of up to MNOK 6 from civic-minded photographers. The call for applications was addressed to photographers who work with innovative expressions or within the classic documentary tradition. The jury was looking for projects that are socially relevant and have a distinctive photographic nature.

Fritt Ord mottok 371 søknader om prosjektstøtte i mars 2007. Juryen har kommet frem til 38 søkere som får tildelt midler. Det blir til sammen delt ut 6 millioner kroner, fordelt på 19 kvinnelige og 19 mannlige fotografer. Halvparten av prosjektmidlene går til yngre søkere, som er under 35 år. Den yngste som tildeles midler er 17 år, mens den eldste er 65 år.

25 av prosjektene er Norges-baserte. De andre 13 prosjektene handler om verden for øvrig.

Temaene spenner fra barn i krig til livet på kjøpesentre. Emner som kulturelle endringer, identitet, klima, urbefolkning, migrasjon, nasjonal identitet og utsatte grupper går igjen.

En frittstående jury, bestående av Rune Eraker, dokumentarfotograf (juryleder), Hanne Holm-Johnsen, konservator, Preus museum, Eva Klerck Gange, kurator, Nasjonalmuseet, og Per Anders Rosenkvist, fotograf og høgskolelektor i fotojournalistikk, Høgskolen i Oslo, har vurdert søknadene og kommet frem til et endelig resultat.

På bakgrunn av de utvalgte prosjektene kuraterer Susanne Ø. Sæther i samarbeid med Caroline Ugelstad ved Henie Onstad kunstsenter utstillingen ”Norsk dokumentarfotografi” som skal vises på kunstsenteret fra 22. oktober til
13. desember 2009.

Forlaget Press lager boken ”Norsk dokumentarfotografi i dag” som presenterer alle de 38 prosjektene. Rune Eraker er billedredaktør for bokutgivelsen, og Eva Klerck Gange har skrevet et innledende essay.

Kontakt: Bente Roalsvig, Fritt Ord, telefon 23 01 46 43 eller 91 61 33 40


DE 38 UTVALGTE DOKUMENTARFOTOGRAFI-PROSJEKTENE ER:

Linda Schade Andersen,
”Gutta i 116”, NOK 50 000
Oddleiv Apneseth,
”Jølster 2008”, NOK 380 000
Jonas Bendiksen,
”Stedene der vi bor”, NOK 350 000
Per Berntsen,
”Generator”, NOK 140 000
Marcus Bleasdale,
”Global oil production”, NOK 250 000
Eirik Brekke,
”Life at the shopping centre”, NOK 300 000
Paul Patrick Børhaug,
”Deconstruction of the city room”, NOK 20 000
Lill-Ann Chepstow-Lusty,
”Norwegian Gay Kids”, NOK 200 000
Guri Dahl,
”Invitation”, NOK 200 000
Linda Bournane Engelberth,
”Reception centre for asylum seekers”, NOK 90 000
Leif Gabrielsen,
”Transcultural families”, NOK 300 000
Andrea Gjestvang,
”Greenland”, NOK 150 000
Ellen Lande Gossner,
”Portraits of 12 Russian women”, NOK 120 000
Jiri Havran,
”Coastal Culture in Nordland County”, NOK 150 000
Christina Hermanstad,
”Stigma”, NOK 80 000
Bent Are Iversen,
”Life in Norway”, NOK 35 000
Jan Johannessen,
“Casper has CP”, NOK 75 000
Sara Johannessen,
”Moods of Music”, NOK 70 000
Rune Johansen,
”Rune Johansen in America”, NOK 200 000
Anne-Stine Johnsbråten,
”Space people in Norway”, NOK 70 000
Monica Larsen,
”Modernisation in Kigali”, NOK 60 000
Hilde Lillejord,
”Nan bread with Norwegian goat cheese”, NOK 200 000
Jumana Manna,
“The Arab Man”, NOK 60 000
Bo Mathisen,
”The rain forest”, NOK 150 000
Veronica Melå,
”This is my home”, NOK 200 000
Raymond Mosken,
”Aerial photo”, NOK 225 000
Ingun A. Mæhlum,
”The inhabitants of Kautokeino and gender roles”, NOK 60 000
Eivind H. Natvig,
”The journey of melt water”, NOK 100 000
Linda Næsfeldt,
”Football and most people”, NOK 200 000
Karin Beate Nøsterud,
”Children's lives in wartime”, NOK 200 000
Ken Opprann,
”Religion in Norway”, NOK 150 000
Espen Rasmussen,
”On the run”, NOK 350 000
Hans Kristian Riise,
”Weapons and macho culture in Latin America”, NOK 100 000
Siv Johanne Seglem,
”Young mothers”, NOK 50 000
Pia Solberg,
”Murrin Bridge”, NOK 70 000
Hilde Tobro,
”Siblings”, NOK 55 000
Knut Egil Wang,
”Norwegians in southern Europe”, NOK 390 000
Marte Aas,
“The top of Torshov”, NOK 150 000