Langtidsprosjekter

Det internasjonale fotoprosjektet European Photo Exhibition Award – forkortet epea – ble etablert i 2011 i samarbeid med tre andre europeiske stiftelser. I dette fotoprosjektet ønsker man å løfte fram yngre talentfulle fotografer som har gjort seg bemerket, men like fullt kan sies å ha et internasjonalt gjennombrudd foran seg. Tolv fotografer blir valgt ut til hvert kull.

www.epeaphoto.org

Fritt Ord tok i 2005 initiativet til opprettelsen av Norges første litteraturhus, etablert etter mønster av tilsvarende institusjoner i Europa. En hovedtanke bak huset var å gi litteraturen en ny arena i Norge. Litteraturhuset drives av Stiftelsen Litteraturhuset, og holder til i Wergelandsveien 29, Oslo.

www.litteraturhuset.no

Ytringsfrihetsbarometeret er en opinionsundersøkelse om befolkningens holdninger til ytringsfrihet, bestående av et sett faste spørsmål som følges opp annethvert år. I tillegg blir det bygd inn spesifikke temaområder som vil rullere). Barometeret er et samarbeidsprosjekt mellom Fritt Ord og UNESCOs norske ekspertgruppe for ytringsfrihet, og gjennomføres av TNS Gallup.

Nettside kommer snart.

For å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge har Institusjonen Fritt Ord utlyst prosjektmidler på inntil 6 millioner kroner til samfunnsengasjerte fotografer. Utlysningen ble rettet mot fotografer som arbeider med nyskapende uttrykk eller innenfor den klassiske dokumentartradisjonen. Juryen har sett etter prosjekter som skulle være både samfunnsrelevante og ha fotografisk særpreg.

Institusjonen Fritt Ord ble stiftet 7. juni 1974 for å fremme ytringsfrihet og demokratisk utvikling i norsk kultur- og samfunnsliv. I 30 år har institusjonen gjennom prosjektstøtte, priser og stipender søkt å ivareta formålet. Som et ledd i 30-årsmarkeringen i 2004 utlyste Fritt Ord en utvidet produksjonsstøtte til fjernsynsdokumentarer. I alt stilte Fritt Ord 12 millioner kroner til rådighet for debattskapende programarbeid.

En frittstående jury, bestående av filmregissør Maria Fuglevaag Warsinski (leder), høyskolelektor Nazneen Khan-Østrem, professor Bjørn Sørenssen og dekan Malte Wadman, vurderte søknadene og kom frem til et endelig resultat.