Langtidsprosjekter – Bibliotek

Bibliotek

Fritt Ord utlyser årlig tilskudd til litteraturformidling i norske folkebibliotek. Formålet med utlysningene er å styrke bibliotekene som formidlingsarena og å vekke interesse for lesing og litteraturdebatt. Bibliotek, organisasjoner og privatpersoner kan søke til den årlige fristen i juni.

Språk som kultur

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2016–17

språkidentitet, dialekt, hatprat, anglonorsk, språkpolitikk, fremtidsspråk, maktspråk, flerspråklighet, språkstrid, ungdomsspråk, tegnspråk, språkforskning, nynorsk, sms-språk, fagspråk, språkblanding, kebabnorsk, minoritetsspråk, språkdebatt

Hvilke språk brukes i Norge i dag? Hvordan speiler litteraturen vår språkverden? Hvordan kan bibliotekene formidle norsk språkkultur gjennom nye aktiviteter og tiltak?

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling og diskusjon med utgangspunkt i norsk sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter, samtaler eller nettbasert formidling.

Søknadsfrist: 22. juni 2016.

2,3 millioner kroner til formidling overfor ungdom, 2015-2016

Pressemelding, tirsdag 11. august 2015

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til litteraturformidling på biblioteket for ungdom. Stiftelsen mottok 116 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 48 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,28 millioner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet.

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i formidlingsideene. De støttede prosjektene formidler litteratur blant annet gjennom forfattermøter, skrivekurs, lesegrupper og tegneserieworkshops. Formidlingen vil skje gjennom debatter, forfatterturneer, skolebesøk og festivaler.

Med utlysningen søker Fritt Ord å stimulere til nyskapende formidling av litteratur, og å styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Prosjektene vil bli gjennomført høsten 2015 eller i løpet av 2016.

Ungdom|Litteratur|Bibliotek: Litteraturformidling i bibliotekene 2015–16

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til litteraturformidling på biblioteket for ungdom i alderen 13-19 år. Det kan f.eks. søkes midler til formidling av sakprosa, skjønnlitteratur og tegneserier gjennom forfattermøter, skrivekurs, debatter, lesesirkler eller nettbasert formidling. Samtidig er vi åpne for originale formidlingsideer rundt andre tema enn litteratur.

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om arrangementer. Skolebibliotek som samarbeider med lokale bibliotek kan søke, forutsatt at aktivitetene er lagt til biblioteket. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2015 eller i løpet av 2016.

Søknadsfrist 19. juni 2015.

2,2 millioner kroner til formidling av norske samtidsromaner, 2014-15

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av norsk samtidslitteratur. Stiftelsen mottok 107 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 45 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,24 millioner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet.

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i formidlingsideene. De støttede prosjektene belyser samtidslitteraturen gjennom foredrag, møter med samtidsforfattere, analyse av litterære tendenser og debatt. Formidlingen vil skje i sammenhenger som festivaler, samtaler, forfatterturneer og skoleprosjekter. Tiltakene er rettet mot alle aldersgrupper.

Roman/Samtid/Norge

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2014–15

Hva skjer i romankunsten i dag? Hva forteller nye romaner om livet i det norske samfunnet? Hvordan kan bibliotekene utvikle sin virksomhet gjennom nye formidlings- og aktivitetsformer?