Langtidsprosjekter – Bibliotek

2,2 millioner kroner til formidling av norske samtidsromaner, 2014-15

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av norsk samtidslitteratur. Stiftelsen mottok 107 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 45 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,24 millioner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet.

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i formidlingsideene. De støttede prosjektene belyser samtidslitteraturen gjennom foredrag, møter med samtidsforfattere, analyse av litterære tendenser og debatt. Formidlingen vil skje i sammenhenger som festivaler, samtaler, forfatterturneer og skoleprosjekter. Tiltakene er rettet mot alle aldersgrupper.

Eksempler på støttede prosjekter:

Bø bibliotek og Litteraturfestivalen Bøker i Bø, «Arbeidarromanen anno 2015»
Dette er en undersøkelse av hva som er norsk arbeiderlitteratur i dag gjennom «forfattarbesøk og lesebolkar». Biblioteket vil dessuten formidle forfatterskap som formidler tematikk knyttet til utenforskap i vår samtid.

Bømlo folkebibliotek, «Kan vestlendingen nokonsinne bli lykkelig?»
Kan samtidslitteraturen avhjelpe vestlendingers iboende problemperspektiv på tilværelsen? Bømlo folkebibliotek vil invitere forfattere for å belyse vestlandsk mentalitet og synet på livet som «ein evig oppoverbakke».
 
Deichmanske bibliotek, Furuset filial, «Det som finnes, men ikke synes»
Deichmanske bibliotek på Furuset belyser hva som skjer i norsk romankunst i dag gjennom serie med fire forfattermøter. Fire tendenser innen norsk samtidsprosa behandles: jeg-litteratur, «min slektslitteratur», Norge som krigsaktør og kroppsnær litteratur.


Med utlysningen søker Fritt Ord å stimulere til nyskapende formidling av litteratur, og å styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Prosjektene vil bli gjennomført høsten 2014 eller i løpet av 2015. Nedenfor følger en oversikt over de 45 utvalgte formidlingsprosjektene. Der ikke annet er angitt, er støttebeløpet kr 50 000.

Arne Borge, Presentasjon av fem norske samtidsromaner i samarbeid med Ålesund bibliotek
 
Askøy folkebibliotek, «Tendenser i samtidslitteraturen»
 
Bergen Offentlige Bibliotek, «Hva forteller politiske romaner om dagens samfunn?»
 
Bjerke filial, Deichmanske bibliotek, «Hva vi snakker om når vi snakker om norske romaner»

Bokbåten Epos v/Hordaland fylkesbibliotek, «Romanar i flyt», om nåtidsromaner fra Vestlandet
 
Bærum bibliotek, «Tendenser i romankunsten i Norge i dag»
 
Bø kommune/Bøker i Bø, «Arbeidarromanen anno 2015» under festivalen Bøker i Bø
 
Bøler filial, Deichmanske bibliotek, #litteræreselfies

Bømlo folkebibliotek, «Kan vestlendingen nokonsinne bli lykkeleg?»
 
Finnmark fylkesbibliotek, «Litterære samtaler – Romanen  og lokalsamfunnet»
 
Fitjar folkebibliotek, «Nett i livet eller livet på nett»
 
Furuset filial, Deichmanske bibliotek, «Det som finnes, men ikke synes»

Gloppen folkebibliotek, «Ord i fjord»
 
Grünerløkka filial, Deichmanske bibliotek, «Lysende litteratur på Løkka»

Grünerløkka historielag, Litteraturaften og bydelsvandring
 
Hadeland Litteraturforum, Hadeland Litteraturforum
 
Haugesund folkebibliotek, VårBokFest
 
Hå folkebibliotek, «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg», ‘KRISE’ i litteraturen
 
Kvam bibliotek, «Kven er Frode Grytten: samtidsforfattarar ut til folket»
 
Lillehammer bibliotek, «Pulsen på samtiden»
 
Lom folkebibliotek, Formidling av norske samtidsromaner i biblioteket
 
Majorstuen filial, Deichmanske bibliotek, «Romanen som samtidsspeil»
 
Molde bibliotek, «Tendenser i den norske samtidsromanen» (kr 40 000)
 
Narvik bibliotek, «Krim, Krig og Kjærlighet»
 
Nord–Aurdal folkebibliotek, «Vår litterære samtid  –  forfattere og tendenser»
 
Norsk Forfattersentrum, Forfatterturneen «Heimplassar»  –  Sigbjørn Skåden og Sunniva Relling Berg til bibliotekene i Harstad og Ålesund
 
Norsk Forfattersentrum Sørlandet, «Gaver»  –  Agder-turné med bibliotekar Brit Østrud og forfatter Cecilie Enger
 
Norsk PEN, «Verdens stemmer i bibliotekene» med fribyforfattere
 
Oppegård bibliotek, «Den norske samtidsromanen – et bilde av mine, våre og andres problemer?»
 
Porsgrunn bibliotek, Forfattermøter i Porsgrunn
 
Ringsaker bibliotek, «Fortellinger om bygda 2015»
 
Rolf Jacobsens Venner, Arrangementer med hedmarksforfattere
 
Skien bibliotek, Formidling av norske samtidsromaner
 
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Formidlingsturné med Marta Norheim
 
Sogndal bibliotek, «Lettlesne ungdomsbøker og debutantar»
 
Stange kommune, «Tabuer i litteraturen»
 
Stor-Elvdal bibliotek, «Samtidsromaner ut til folket!»
 
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, «Samtidslitteratur på resept»
 
Trondheim folkebibliotek, «Grenseløs tilknytning»
 
Trondheim folkebibliotek, «Analoge Arkadia»
 
Tvedestrand folkebibliotek, Skolebiblioteket ved Tvedestrand og Åmli vgs. i samarbeid med Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak, «Samtidslitteratur  –  mest frå Agderfylka»
 
Tysvær folkebibliotek, «Litteraturen i samtida  –  samtida i litteraturen»
 
Ullensvang bibliotek, Forfatterbesøk av Ruth Lillegraven, Gaute Heivoll, Bergsveinn Birgisson, Rønnaug Kleiva og Lars Ove Seljestad
 
Vang folkebibliotek, «Innsikter og utsikter» om bygdelitteratur/bygdeliv
 
Voss bibliotek, «Heilt kriminelt?»