Langtidsprosjekter – Bibliotek

Roman/Samtid/Norge

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2014–15

Hva skjer i romankunsten i dag? Hva forteller nye romaner om livet i det norske samfunnet? Hvordan kan bibliotekene utvikle sin virksomhet gjennom nye formidlings- og aktivitetsformer?

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling og diskusjon med utgangspunkt i norske samtidsromaner. Det kan eksempelvis søkes midler til forfattermøter, seminarer, dramatiseringer eller nettbasert formidling. 

Søknadsfrist 20. juni 2014.

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om arrangementer. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2014 eller i løpet av 2015. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved. 

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via skjema på nett, se http://www.fritt-ord.no og valget søknadssenter. Innsendelsen merkes med RomanSamtidNorge i tittelfeltet.

Vedlegg kan leveres per post til:
Stiftelsen Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44

E-post: oskar.kvasnes@fritt-ord.no