Langtidsprosjekter – Bibliotek

Ungdom|Litteratur|Bibliotek: Litteraturformidling i bibliotekene 2015–16

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til litteraturformidling på biblioteket for ungdom i alderen 13-19 år. Det kan f.eks. søkes midler til formidling av sakprosa, skjønnlitteratur og tegneserier gjennom forfattermøter, skrivekurs, debatter, lesesirkler eller nettbasert formidling. Samtidig er vi åpne for originale formidlingsideer rundt andre tema enn litteratur.

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om arrangementer. Skolebibliotek som samarbeider med lokale bibliotek kan søke, forutsatt at aktivitetene er lagt til biblioteket. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2015 eller i løpet av 2016.

Søknadsfrist 19. juni 2015.

Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved. Søknader leveres via skjema på nett. Innsendelsen merkes med UngdomLitteraturBibliotek i tittelfeltet.

Fritt Ord ønsker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena.
 
Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44
E-post: oskar.kvasnes@frittord.no