Langtidsprosjekter – Bibliotek

2 millioner kroner til poesiformidling i folkebibliotekene, 2011-12

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av norsk og utenlandsk poesi overfor et allment publikum i norske folkebibliotek. Stiftelsen mottok ca. 70 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 42 søkere. Til sammen blir det delt ut vel 2 millioner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet. 

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i folkebibliotekenes lyrikktilbud. De støttede prosjektene dekker et bredt tematisk spekter, med formidling av alt fra Bob Dylans sangtekster og Hafez’ poesi i norsk språkdrakt til Trymskvida og barneregler. Formidlingen vil skje i mange ulike kanaler, som lyrikkopplesninger, festivaler, foredrag, teateroppsetninger, konkurranser, konserter, kurs og visuell poesi. Tiltakene er rettet mot alle aldersgrupper. 

Poetisk praksis

Tilskudd til poesiformidling i bibliotekene 2011–12

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av norsk og utenlandsk poesi overfor et allment publikum. Det kan eksempelvis søkes midler til seminarer, opplesninger, konserter, utstillinger, samtaler eller nettbasert formidling. Tema og innhold bestemmes av søkeren selv. 

Søknadsfrist 20. juni 2011.

2 millioner kroner til litteraturformidling i folkebibliotekene, 2010-11

Foto: Hamsunsenteret, Ernst Furuhatt/Nordlandsmuseet
For å styrke bibliotekene som formidlingsarena lyste Fritt Ord våren 2010 ut tilskudd à kr 50 000 til tiltak i norske folkebibliotek. Fritt Ord mottok 94 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 42 søkere. Til sammen blir det delt ut 2 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet. 

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i folkebibliotekenes tilbud. De støttede prosjektene dekker et bredt tematisk spekter, fra de første samiske bokutgivelsene til geoturisme. Formidlingen vil skje i mange ulike kanaler, som festivaler, forfatterbesøk, teateroppsetninger, midlertidige bibliotekfilialer, debattmøter, konserter, lesestafetter, filmvisninger, konkurranser, utstillinger og en lyrisk elevator. Tiltakene er rettet mot alle aldersgrupper.

Litteraturformidling i bibliotekene, 2010-11

For å styrke bibliotekene som formidlingsarena utlyser Fritt Ord tilskudd à kr 50 000 til tiltak i norske folkebibliotek.

Det enkelte folkebibliotek bestemmer selv tematikk og type tiltak, med formidling av fag- eller skjønnlitteratur i fokus. Det kan eksempelvis dreie seg om aktiviteter som seminarer, forfatterbesøk, debatter, foredrag, utstillinger eller fortellerstunder. Et allment publikum bør være prosjektets målgruppe.

Søknadsfrist 21. mai 2010.

720 000 kr til samtalemøter på bibliotekene, 2009-10

Fritt Ord utlyste i 2009 tilskudd à kr 50 000 til åpne møter om verdi- og samfunnsspørsmål aktualisert av finanskrisen. Fritt Ord mottok 22 søknader, og kr 720 000 ble tildelt 15 utvalgte prosjekter i juli.

Klikk "les mer" for å se de 15 utvalgte samtalemøtene. 

Et nytt tideverv?

Samtalemøter på bibliotekene, 2009-10.

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til åpne møter om verdi- og samfunnsspørsmål aktualisert av finanskrisen. Temaet bestemmes av søkerne selv. Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og lag som har avtale med bibliotek om arrangementer. Søknader må innholde en fyldig prosjektbeskrivelse som redegjør for tematikk, involverte og tidsperspektiv. Budsjett- og finansieringsplan skal legges ved.
 
Søknadsfrist 29. mai 2009.