Langtidsprosjekter – Free Word Centre

Free Word Centre åpner i London

Free Word Centre
60 Farringdon Road, London
Det nye Free Word Centre åpner tirsdag 15. september 2009 i 60 Farringdon Road i London, med medvirkning fra Fritt Ord. Eiendommen er den tidligere Guardian Newsroom Building.

Ytringsfriheten i Norge blir i høy grad bestemt av internasjonal politikk, lovgivning og medieutvikling. Derfor har Fritt Ord siden 1970-tallet hatt faglig kontakt med og støttet de London-baserte organisasjonene Index on Censorship, Article 19 og International PEN. Alle disse arbeider på verdensbasis. De spilte nylig en fremtredende rolle på Global Forum on Freedom of Expression 1. til 6. juni 2009 i Oslo, der Fritt Ord var medarrangør og initiativtaker: expressionforum.org.

I de senere år er ytringsfriheten i en rekke land blitt innskrenket. Det er derfor behov for langt bedre kontakt og samarbeid mellom ytringsfrihetsorganisasjoner på tvers av landegrensene. For å kunne opptre tydeligere og med større slagkraft bestemte ni organisasjoner seg for samlokalisering i en bygning sentralt i London.

Til dette formålet kjøpte Fritt Ord av Guardian Media Group eiendommen 60 Farringdon Road for 67 millioner kroner i 2007. Etter omfattende planlegging organisasjonene imellom er bygningen klarlagt for sin nye bruk. Fra britisk side er det stor interesse for videre kontakt med norsk kulturliv på dette feltet. Avtalen med Fritt Ord er at husets leietakere skal kunne være der på gunstige vilkår i inntil 12 år. Da skal Fritt Ord kunne avhende eiendommen til markedspris, og eventuelt satse på andre formålsrettede tiltak.

Free Word Centre vil i tillegg til å fremme ytringsfriheten internasjonalt også drive kulturformidling i mange medieformer. På websiden til Free Word Centre gis det også en presentasjon av de ni organisasjonene i huset. Huset har plass til 75 medarbeidere.

Free Word Centre tar mål av seg til å bli et internasjonalt senter for ytringsfrihet. Det kan samtidig bli et brohode for intensivert britisk-norsk samvirke omkring internasjonale oppgaver. Driften av sentret er støttet av Arts Council England.