Langtidsprosjekter – Fritt Ord-konkurransen

Studietur til Strasbourg

I disse dager er vinnerne av Fritt Ord-konkurransen 2015 på reise til Strasbourg, der de blant annet har fått besøke Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Ny konkurranse er i gang for 2016, med innleveringsfrist 1. mars.

Les mer på frittordkonkurransen.no.

Fritt Ord-konkurransen 2015

De tre vinnerne av Fritt Ord-konkurransen for elever i videregående skole ble feiret i dag torsdag 16. april i Fritt Ords lokaler. Prisene ble delt ut av Ulrik Imtiaz Rolfsen. Det ble holdt taler av Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord, Guri Hjeltnes, styremedlem i Fritt Ord og Henrik G. Bastiansen, leder for priskomiteen. 

Førstepremien gikk til Magnus Bjørnbekk fra Oslo katedralskole, for essayet "Tilbake til røttene" (pdf).

Andrepremien gikk til Amalie Berg, Maypia Dahl og Iver Jensen fra Hadsel vgs., Nordland, for filmen "Sagt og Usagt".

Tredjepremien gikk til Miriam Johansen og Fredrik Opseth fra Bjerke vgs., Oslo, for filmen "Min helt: Kim Friele". 

Førstepremien er et stipend på kr 20 000, andrepremien kr 15 000 og tredjepremien kr 10 000. I tillegg består premien av en reise til Strasbourg, der alle prisvinnerne får besøke EU-parlamentet, Europarådet og Menneskerettighetsdomstolen.

Vinner av Fritt Ord-konkurransen Åshild Slåen på trykk i Aftenposten

I tillegg til heder, ære og prispenger blir de beste bidragene i Fritt Ord-konkurransen premiert med en tur til Strasbourg. Fjorårets tre vinnere kom nylig hjem fra sin tur, hvor de hadde besøkt Europarådet, Menneskerettsdomstolen og EU-parlamentet.

Åshild Slåens artikkel om erfaringene hun gjorde seg ligger nå på Aftenpostens nettsider, og kan leses her: Ei farlegare europeisk framtid?

Fritt Ord, HL-senteret og Raftostiftelsen arrangerer kurs for lærere

For første gang har Fritt Ord, Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) og Raftostiftelsen gått sammen om å arrangere lærerkurs for videregående skole. Vi har valgt oss tema fra Fritt Ords konkurranse, «Ytringsfrihetens helter og antihelter». Kurset arrangeres i samråd med FAU (Fagleg utval) samfunnsfag Hordaland.

Påmelding her. Frist 10. januar. 

Heldagsseminar for lærere i Bodø om ytringsfrihet og demokrati

Velkommen til seminar i Bodø, torsdag 27. november 2014 kl. 09.30-15.39 i Stormen bibliotek og litteraturhus.
 
Vi legger opp til gode fore­drag med relevante diskusjoner i grupper og plenum om blant annet:
  • Hvordan jobbe med ytringsfrihet og demokrati i klasserommet?
  • Hvordan bruke elevenes medieinteresse i undervisningen?
  • Hvordan delta i Fritt Ord-konkurransen og samtidig dekke sentrale mål i læreplanen?
Seminaret passer for avdelingsledere og lærere innen norsk, samfunnsfag og relevante programfag.

Påmelding på www.frittordkonkurransen.no/for-laerere

Heldagsseminar for lærere om ytringsfrihet, demokrati og tekstforming

Hvordan jobbe med ytringsfrihet og demokrati i klasserommet? Hvordan delta i Fritt Ordkonkurransen og samtidig dekke sentrale mål i læreplanen? Hvordan hjelpe elever i arbeid med essay og kronikk både i norsk og andre fag?


Fritt Ord og Landslaget for norskundervisning inviterer til seminar med poengterte foredrag og tid til diskusjon og gruppearbeid, torsdag 23. oktober, kl. 9.30 – 15.30 hos Fritt Ord, Uranienborgveien 2.