Langtidsprosjekter – Fritt Ords monitorprosjekt

Lansering av sluttrapport Status for ytringsfriheten i Norge

I dag lanserer ISFs forskere sammen med samarbeidspartnere fra Universitet i Oslo (IMK), FAFO, TNS Gallup, og advokat Jon Wessel Aas rapporten "Status for ytringsfriheten i Norge" i anledning avslutningskonferansen for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt med en heldagskonferanse på Litteraturhuset.

Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag

 Erfarne kvinnelige nettdebattanter sier man må være hardhudet og tåle ubehageligheter hvis man vil delta i debatter i sosiale medier. Noen kvinner blir over tid mer tilbakeholdne med ytringer de vet kan provosere, viser en fersk rapport som inngår i prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge.

Status for ytringsfriheten i Norge - avslutningskonferanse og lansering av hovedrapport

19. november avsluttes prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt" med en heldagskonferanse på Litteraturhuset. Forskerne presenterer kapitler fra hovedrapporten, og oppsummerer funnene fra prosjektet, som har pågått siden høsten 2013.

Konferansen er gratis. Meld deg på her innen 15. november.

Nytt prosjekt om status for ytringsfriheten i Norge

Fritt Ord utlyste 6. desember 2012 et toårig, forskningsbasert monitorprosjekt om ytringsfriheten. Fra sentrale fagmiljøer kom det innen fristen 15. februar 2013 inn fem solide og interessante tilbud. 

Fritt Ords styre fant tilbudet fra Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), Forskningsstiftelsen FAFO, TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas mest overbevisende. Det hadde sin styrke i et samlende teoretisk hovedperspektiv og klare delprosjekter på nøkkelområder. Også andre tilbud hadde vesentlige fortrinn og spesialkompetanse som Fritt Ord etter hvert ønsker å følge opp gjennom mulige avtaler om oppgaver det valgte tilbudet ikke omfatter. 

Nedenfor følger den prosjektpresentasjon som Institutt for samfunnsforskning (ISF) m.fl. nå har utarbeidet for offentligheten etter avtaleinngåelsen med Fritt Ord.

Fritt Ord innleder monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge

Fritt Ord arrangerte et idé- og diskusjonsmøte onsdag 21. november 2012 om et nytt prosjekt som det vil bli utlyst midler til primo desember i år. 


Program
11.00-12.00: KORTE ORIENTERINGER
 
  • Ytringsfriheten – utvikling av lovgivning og domstolspraksis: Georg Fr. Rieber-Mohn, styreleder i Fritt Ord
  • Orientering om dagens program ved ordstyrer: Grete Brochmann, nestleder i Fritt Ord 
  • Betydningen av en monitorundersøkelse – ytringsfrihet, medier og journalistikk: Frank Rossavik, styremedlem i Fritt Ord
  • Forskningsperspektiver: Guri Hjeltnes, styremedlem i Fritt Ord
  • Prosjektets rammer, utlysningsprosess og avtaleforhold: Erik Rudeng, direktør i Fritt Ord
  • Orientering om den forestående opinionsundersøkelsen om ytringsfrihet: Bente Roalsvig, prosjektdirektør i Fritt Ord

12.30-14.00: SPØRSMÅL OG DISKUSJON