Langtidsprosjekter – FutureLab Europe

FutureLab Europe

FutureLab Europe (FLE) ble etablert i 2011 som et samarbeidsprosjekt mellom 10 europeiske stiftelser, deriblant Fritt Ord. European Policy Center i Brussel står for den praktiske gjennomføringen. Programmet retter seg mot engasjerte unge mennesker mellom 20 og 30 år som ønsker å være med på å debattere og påvirke den fremtidige kursen for Europa. Hovedfokus er europeisk deltakelse, like muligheter og europeisk identitet.

www.futurelabeurope.eu

Utlysning: FutureLab Europe 2018

Fra FutureLab workshopen "Skill Up!" i Bergen
Er du interessert i europaspørsmål? FutureLab Europe er et initiativ rettet mot engasjerte unge mennesker som ønsker å debattere og påvirke den fremtidige kursen for Europa og EU. Programmet fungerer som en debattarena og tankesmie for europainteresserte personer mellom 20 og 30 år. Nøkkelverdiene for programmet er europeisk identitet, demokratisk deltakelse og like muligheter.

Søknadsfrist 24. september 2017.

“Emmanuel Macron – a populist elitist?” av Enja Sæthren

Vil Emmanuel Macron klare å samle det franske folket, eller vil valget av den nye presidenten forsterke anti-europeiske tendenser og forakt for den politiske eliten?  Dette har Enja Sæthren skrevet om på  den Fritt Ord-støttede plattformen Futurelab Europe.

FutureLab Europe er en tankesmie for unge mennesker mellom 20 og 30 år som er engasjert i europaspørsmål. Deltakerne oppfordres til å delta i samfunnsdebatten gjennom kronikker, blogginnlegg og på sosiale medier.

Enja Sæthren har vært medlem av FutureLab Europe siden 2012 og tidligere student ved Sciences Po i Paris. Les mer om programmet og mulighetene for å delta på futurelabeurope.eu.

‘Menneskene bak prislappen’, Maria Abdli på trykk i Morgenbladet.

Masterstudent Maria Abdli har skrevet om flyktningekrisen i Syria i denne ukens utgave av Morgenbladet. Maria er medlem av det Fritt Ord-støttede prosjektet FutureLab Europe. Hun bor for tiden i Amman, Jordan.

FutureLab Europe retter seg mot engasjerte unge mennesker mellom 20 og 30 år som ønsker å være med på å debattere og påvirke den fremtidige kursen for Europa. Deltakerne oppfordres til å delta i samfunnsdebatten gjennom kronikker, blogginnlegg og på sosiale medier.

Denne kronikken har også vært publisert på tysk i Sueddeutsche Zeitung med tittelen Zukunftswunsch: Steuern zahlen.

Utlysning: FutureLab Europe 2015 – The Council of Young European Citizens

Interessert i europaspørsmål? FutureLab Europe er et program som retter seg mot engasjerte unge mennesker mellom 20 og 30 år som ønsker å være med på å debattere og påvirke den fremtidige kursen for Europa. Hovedfokus i 2015 er demokratiske verdier, like muligheter og europeisk identitet. Søknadsfrist 2. mars. 

Europe@debate in Oslo: The Role of New Social and Digital Media in the European Public Sphere

Footage from the recent Europe@debate in Oslo is now available online. Thank you to everyone who attended in person, or who followed the live stream or the hashtag conversation on Twitter at #FLE2014!