Langtidsprosjekter – Litteraturhuset i Oslo

Litteraturhuset

Debutanter under bokhøsten 2009
Foto: Nina Hansen
Fritt Ord tok i 2005 initiativet til opprettelsen av Norges første litteraturhus, etablert etter mønster av tilsvarende institusjoner i Europa. En hovedtanke bak huset var å gi litteraturen en ny arena i Norge. Litteraturhuset drives av Stiftelsen Litteraturhuset, og holder til i Wergelandsveien 29, Oslo.

www.litteraturhuset.no

Misvisende om Fritt Ord og Litteraturhuset

I forbindelse med videreføringen av Litteraturhuset i Oslo er det flere ganger dukket opp påstander om at Fritt Ords styre skulle ha forutsatt at Litteraturhuset fra 2014 skulle «stå på egne ben», i betydningen greie seg uten offentlig støtte. 

Da det tidlig ble klart at Litteraturhuset åpenbart fylte et behov som fast litterær møteplass og debattarena, sto det for oss som vesentlig at ulike parter – private så vel som offentlige – gikk sammen om å sikre en langsiktig virksomhet for denne vitale allmennyttige institusjonen. For å stimulere til dette gikk Fritt Ord i februar i år inn med et nytt tilsagn om en videreført støtte for ytterligere syv år med tre millioner årlig. Vi har utfordret private sponsorer, stat og kommune til å bidra langsiktig.