Langtidsprosjekter – Norwegian Journal of Photography

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.noNJP er et prosjekt i forlengelsen av Fritt Ords satsning for å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge. I 2006 utlyste Fritt Ord prosjektmidler til samfunnsengasjerte fotografer. Prosjektene ble realisert mellom 2007 og 2009, og resulterte i utstillingen ”Norsk dokumentarfotografi” ved Henie Onstad kunstsenter høsten 2009 samt bokutgivelsen Norsk dokumentarfotografi i dag ved Forlaget Press samme år.

Norwegian Journal of Photography (NJP) vil bringe sammen og støtte utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og skape en bok for nasjonal og internasjonal distribusjon som vil gis ut annethvert år. Vårt mål er å reflektere og formidle den økende posisjonen norsk fotografi har internasjonalt, samt å dyrke det dokumentarfotografiske miljø på hjemmebane. Vi ønsker å skape et inspirerende forum der norske fotografer kan vise frem sine arbeider internasjonalt, og fortsette å produsere relevante, debattskapende og spennende visuelle historier. Etter en omfattende utvelgelsesprosess vil prosjektene til ti fotografer velges ut til den første utgivelsen av NJP. I løpet av en to års syklus vil disse fotografene motta redigeringsveiledning og hjelp til å søke økonomisk støtte. De vil delta på masterclass og seminarer med framtredende internasjonale gjesteforelesere.

Vårt mål med NJP er å skape en dynamisk, relevant og representativ bok om norsk dokumentarfotografi, som viser de beste visuelle uttrykkene i kombinasjon med en sterk fortellerevne. Vi oppfordrer fotografer til å utfordre definisjonen av begrepet dokumentarfotografi og samtidig jobbe for å produsere sterke, enhetlige og uavhengige visuelle historier. Søkere til NJP kan både sende inn forslag til et nytt prosjekt eller fotoprosjekter som allerede er påbegynt. Prosjektene vil bli presentert underveis på websiden www.njp.no

Første utgave av  første utgave av Norwegian Journal of Photography (NJP) ble lansert 5. april 2013. Boken inneholder ti uavhengige fotoessays av Helge Skodvin, Andrea Gjestvang, Karin Beate Nøsterud, Ingvild Vaale Arnesen, Ellen Lande Gossner, Marie Sjøvold, Monica Larsen, Linda Bournane Engelberth, Eivind H. Natvig og Oddleiv Apneseth.

Redaksjonen i NJP har valgt ut åtte fotografer til å delta i neste runde av NJP. De åtte fotografene er Margaret M. de Lange,Jonas Bendiksen, Ivar Kvaal, Knut Egil Wang, Mathilde Helene Pettersen, Terje Abusdal, Tomm W. Christiansen og Anne-Stine Johnsbråten.