Langtidsprosjekter – Ny journalistikk

Kvalitetsjournalistikk i en ny tid

Fritt Ord utlyser inntil 10 millioner kroner årlig i 3 år til journalistikkprosjekter, fra og med 2015. Satsningen har tittelen Kvalitetsjournalistikk i en ny tid.

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å gjøre enda mer for å legge til rette for og støtte kritisk og vesentlig kvalitetsjournalistikk på flere områder.

5,15 millioner til kvalitetsjournalistikk

PRESSEMELDING 2.3.15 KL. 830

Stiftelsen Fritt Ord har nå bevilget 5,15 millioner kroner til 32 journalistiske prosjekter.

-Vi fikk inn en imponerende mengde gode søknader allerede i denne første søknadsrunden. Fritt Ord er glad for å kunne støtte så mange sterke prosjekter, sier Georg Fr. Rieber-Mohn, styreleder i Stiftelsen Fritt Ord.

Stiftelsen har satt av ti millioner kroner ekstra hvert år i tre år til satsningen «Kvalitetsjournalistikk i en ny tid». Nå er resultatene fra første søknadsrunde i 2015 klare.