Langtidsprosjekter – Prosjektkonkurranse i historie

Prosjektkonkurranse i historie

Min familie i historien arrangeres av Den norske historiske forening (HIFO) med støtte fra Fritt Ord, og er åpen for elever i ungdomsskolen og videregående skole. I denne konkurransen er det hverdagsmenneskene som er hovedpersonene, og elevene oppfordres til å se på temaer som demokrati, krig og konflikt, endrede levevilkår, migrasjon og arbeidsliv i lys av egen familiehistorie.

Frist for innsending av oppgaver er 23. mars 2018

www.historiekonkurransen.no