Langtidsprosjekter – Store Norske Leksikon

Store norske leksikon

Store norske leksikon gikk fra å være papirleksikonet alle hadde i bokhyllen til å bli et gratis nettleksikon i 2009. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tok initativ til videre drift av Store norske leksikonNorsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon sommeren 2010. SNL.no består av signerte leksikonartikler skrevet av kvalifiserte fagpersoner.

www.snl.no

5 millioner til Store norske leksikon

Sjefredaktør Anne Marit Godal og styreleder Trond Andreassen. Foto: Erik Dyrhaug
Etter en lengre søknadsprosess er det nylig blitt klart at Store Norske Leksikon får fem millioner kroner i støtte til drift fra Kulturdepartementet. 

Regjeringen utlyste i april 2014 en tilskuddsordning for nettbaserte leksikon. Formålet med ordningen er å styrke tilbudet av kvalitetssikrete digitale leksikon på norsk som grunnlag for allmenn kunnskapsutvikling og meningsdanning. 

På SNL-bloggen "Lille norske" takker redaktør og politisk rådgiver Aksel Braanen Sterri regjeringen og kulturminister Thorhild Widvey.

Bruken av Store norske leksikon har siden 2011 økt fra 30.000 til 130.000 daglige brukere.