Langtidsprosjekter – Støtte til journalistikk

Journalistikk

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å satse ytterligere for å legge til rette for og å støtte kvalitetsjournalistikk på flere områder. 

Satsningen 'Kvalitetsjournalistikk i en ny tid' lyste ut 10 millioner kroner i året fra 2015 til 2017. 

Satsningen 'Norsk journalistikk' lyser ut 25 millioner kroner i året fra 2017 til 2020.

Fritt Ord bruker 100 millioner på norsk journalistikk

Pressemelding 5. september 2017

Stiftelsen Fritt Ord vil bevilge inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsningen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk.

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å satse ytterligere for å legge til rette for og å støtte kvalitetsjournalistikk på flere områder. 

– Derfor setter Fritt Ord av inntil 100 millioner kroner i en fireårsperiode til solide norske journalistikkprosjekter, sier Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Bevilgninger i utlysningen Ny journalistikk 2017

​Agenda Magasin, artikkelserien ”Det nye Tyrkia”, kr 70 000

Aksel Kielland, Kontrabeskjed, tekster om medier og reklame, kr 90 000

Amal Aden, Kvinner som lykkes (Dag og Tid) - Integrering (Dagbladet), kr 75 000

Bevilgninger i utlysningen Ny journalistikk 2016

​Adresseavisen, Adressas historie - ditt liv, kr 100 000

Aftenposten v Mina Hauge Nærland, realfaglige artikkelserier i 2016, kr 80 000

Agenda Magasin, sakprosasatsing, kr 80 000

Bevilgninger i utlysningen Ny journalistikk 2015

Amal Aden, Det flerkulturelle Norge, kr 150 000

Anders Sømme Hammer, reportasjer fra Syria, Irak og Afghanistan, kr 250 000

aStory AS, "Slik ungdommen ser det. Virkeligheten fortalt av de unge", kr 70 000
 

5,15 millioner til kvalitetsjournalistikk

PRESSEMELDING 2.3.15 KL. 830

Stiftelsen Fritt Ord har nå bevilget 5,15 millioner kroner til 32 journalistiske prosjekter.

-Vi fikk inn en imponerende mengde gode søknader allerede i denne første søknadsrunden. Fritt Ord er glad for å kunne støtte så mange sterke prosjekter, sier Georg Fr. Rieber-Mohn, styreleder i Stiftelsen Fritt Ord.

Stiftelsen har satt av ti millioner kroner ekstra hvert år i tre år til satsningen «Kvalitetsjournalistikk i en ny tid». Nå er resultatene fra første søknadsrunde i 2015 klare.