Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

Høgskolen i Innlandet – Avdeling for TV-fag

Stipender innen en ramme på kr 95 000 utlyses til  dokumentarproduksjoner på bachelor i TV-regi. Stipendene går til produksjoner som tematiserer ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter.

Send et kort søknadsbrev med vedlagt prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og budsjett til morten.bakken@inn.no innen 1. januar 2018. Avdeling for tv-fag behandler søknadene. Endelig utbetaling er betinget av at Fritt Ord godkjenner innstillingen.

Kontaktpersoner: Hege Michelsen og Morten Bakken
 
 
Studieåret 2017-2018

Eventyret som aldri tar slutt, regi: Sondre de Flon, kr 28 000
Pulverkrisen, regi: Sunniva Tillson, kr 30 000
Personportrett, Sama Abdulhadi, regi: Malin Sævrøy Kristoffersen, kr 20 000
Røverhistorier fortalt av kvinner, regi: Ida Marie Pettersen, kr 5000
Farmor, regi: Anine Wiesner Berg, kr 5000
Portrett, Tine Poppe, regi: Anneli Isaksen, kr 7000

Studieåret 2016-2017
Pandalus Borealis, regi: Kristian Nomedal
Noko å kjempa for, regi: Lars Ankervold
Du mye levende menneske, regi: Leonora Lomeland
Kan du se meg, regi: Karoline Rypdal Ramberg
Gjennom mine øyne, regi: Sara Gjesdal
Vestbreddens ungdom, regi: Emilie K. Beck

Studieåret 2015-2016
Fra hofta, kr 20 000
Fedrelandet, kr 20 000
Meningen med livet, kr 20 000
Ung og dement, kr 20 000
Diving Upstream, kr 15 000


Studieåret 2014-2015
 Liv- Iren Bratterud, ”Tung jakke” – om psykiske lidelser, og motet det krever å prøve nye og utradisjonelle veier ut av angst og depresjon, kr 25 000
 
Siri Bråtveit, ”Den gode samtalen” – en dramatisert versjon av den evigvarende kommunikasjonen på bl.a. Twitter, - ofte ganske privat men i det offtentlige rom, kr 20 000
 
Erlend Koppergård, ”Max” – om ytringsfrihetens (uklare) grenser for lærere, kr 25 000
 
Mari storstein, ”De døvblinde”  - en liten og ekstremt sårbar gruppe kan stå i fare for å miste det eneste tilbudet de har når det blir lagt ut på  anbud, kr 25 000
  

Studieåret 2013-2014
Camilla Boehlke, ”Less than human – en film om kvinnelig prostitusjon i Thailand”, kr 50 000
 
Markus Thonhaugen, ”A different side of ME”, kr 45 000


2011
Jon Vatne og Sindre Vesterås,
"A Fistful of Dollars 2012" (masterprosjekt), kr 23 500

Marius Bergersen og Sindre Vesterås, "Begravelsen" (masterprosjekt), kr 19 000

Kristin Rogstad og Kristin Bull, "I grenseland" (masterprosjekt), kr 23 500

Ida Valvik og Siw Gøril Nystad Olaussen, "Den magiske ring (45´)" (masterprosjekt), kr 19 000


2010
Karianne Berge og Ida Solheim-Olsen
, Dokumentarfilm om hvalfangst – sannheter, myter og kampen for å beholde et levebrød (masteroppgave), kr 20 000

Nihad Daqaq, Dokumentarfilmen ”The Honor Killing Victims” (masteroppgave), kr 35 000

May Odeh, Dokumentarfilmen ”Oslo I Love You” i lys av Oslo-avtalen (masteroppgave), kr 30 000