Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

Høgskolen i Innlandet - Den norske filmskolen

Stipend innen en ramme på kr 150 000 utlyses til filmprosjekter som gjennomføres ved Den norske filmskolen i studieåret 2017/2018. Stipendene går til prosjekter som tematiserer ytringsfrihet, demokrati og/eller menneskerettigheter.

Send søknad med følgende vedlegg:
  • En tekst på om lag 1000 ord om viser hvordan prosjektet belyser relevante temaer
  • Manusutkast som er gjeldende på søknadstidspunktet
  • Skisse til en plakat for filmen

Send søknad til arne.dahr@hil.no innen 1. oktober 2017.
 
Juryen består av to personer med bred erfaring fra filmproduksjon. Endelig utbetaling er betinget av at Fritt Ord godkjenner innstillingen.


2015-2016
Gaten, regi: Johanna Pyykkö, kr 60 000
Generation Mars, regi: Alexander Armas Kereklidis Turpin, kr 20 000
Mustang, regi: Jon Carlstedt, kr 20 000