Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

​Høgskolen i Oslo og Akershus – Institutt for journalistikk og mediefag

Kontaktperson: Kristin Alexandersen

2017-2018 - Master i journalistikk:
Guro Flaarønning, kr 20 000
Silje F. Langeland, kr 20 000
Cecilie R. Trodal, kr 20 000

Studieåret 2016-2017
Master i journalistikk:
Ingvild Tennøe Haugen,
kr 20 000
Kjersti Blehr Lånkan, kr 20 000
Linn Foyn Therkelsen, kr 20 000

Studieåret 2015-2016
Master i journalistikk:
Sara Marie Bjelvin,
kr 25 000
Kristine Margrethe Ræstad Piñanez, kr 25 000

Studieåret 2014-2015
Master i journalistikk:
Tine Eide, "Hvordan vokte vokterne? En komparativ analyse av norsk og svensk innsynspraksis i avsluttede straffesaker", kr 25 000 [Les masteroppgaven] 
Afshin Ismaeli, "The Role of The Media in Developing Democracy In Kurdistan: A study of Rudaw Journalists Perspectives, Notions and Attitudes", kr 25 000 [Les masteroppgaven]
 
Bachelor i fotojournalistikk:
 
Yan Cong, «The Price of Happiness», kr 20 000 
AJ Ghani, «Statless untouchables in post-earthquake Nepal», kr 20 000
 Patrick da Silva Sæther, «#Kjempenharvåknet», kr 15 000
Line Ørnes Søndergaard, «Kina 2016», kr 25 000
 
2013 - Ingen tildelinger 

2012
Julie Madelaine Opsvik, "Engasjerende nyheter: En kvalitativ studie av bruken av litterære virkemidler i nyhetsformidlingen", kr 50 000
[Les masteroppgaven]

2011
Tonje Næss
, "På slak line: En kvalitativ studie av faktorene som påvirker tillit og mistillit til pressen", masteroppgave, kr 50 000
[Les masteroppgaven]

2010
Anders Gjesvik,
 "Motstemmer i avisdebatten: Hva kjennetegner rollen som motstemme i avisdebatten?", masteroppgave, kr 50 000
[Les masteroppgaven]