Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

OsloMet - storbyuniversitetet – Institutt for journalistikk og mediefag

Institutt for journalistikk og mediefag og Stiftelsen Fritt Ord utlyser stipend for studenter som studerer ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter.
 
To stipender på inntil kr 30 000 utlyses for masterstudenter i journalistikk. Send et kort søknadsbrev med vedlagt prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, karakterutskrift og CV. Søknad sendes til kristin.alexandersen@hioa.no.
 
Instituttet behandler søknadene. Endelig utbetaling er betinget av at Fritt Ord godkjenner innstillingen.

Kontaktperson: Kristin Alexandersen

Studieåret 2017-2018
Master i journalistikk:
Guro Flaarønning, kr 20 000
Silje F. Langeland, kr 20 000
Cecilie R. Trodal, kr 20 000

Studieåret 2016-2017
Master i journalistikk:
Ingvild Tennøe Haugen,
kr 20 000
Kjersti Blehr Lånkan, kr 20 000
Linn Foyn Therkelsen, kr 20 000

Studieåret 2015-2016
Master i journalistikk:
Sara Marie Bjelvin,
kr 25 000
Kristine Margrethe Ræstad Piñanez, kr 25 000

Studieåret 2014-2015
Master i journalistikk:
Tine Eide, "Hvordan vokte vokterne? En komparativ analyse av norsk og svensk innsynspraksis i avsluttede straffesaker", kr 25 000 [Les masteroppgaven] 
Afshin Ismaeli, "The Role of The Media in Developing Democracy In Kurdistan: A study of Rudaw Journalists Perspectives, Notions and Attitudes", kr 25 000 [Les masteroppgaven]
 
Bachelor i fotojournalistikk:
 
Yan Cong, «The Price of Happiness», kr 20 000 
AJ Ghani, «Statless untouchables in post-earthquake Nepal», kr 20 000
 Patrick da Silva Sæther, «#Kjempenharvåknet», kr 15 000
Line Ørnes Søndergaard, «Kina 2016», kr 25 000
 
2013 - Ingen tildelinger 

2012
Julie Madelaine Opsvik, "Engasjerende nyheter: En kvalitativ studie av bruken av litterære virkemidler i nyhetsformidlingen", kr 50 000
[Les masteroppgaven]

2011
Tonje Næss
, "På slak line: En kvalitativ studie av faktorene som påvirker tillit og mistillit til pressen", masteroppgave, kr 50 000
[Les masteroppgaven]

2010
Anders Gjesvik,
 "Motstemmer i avisdebatten: Hva kjennetegner rollen som motstemme i avisdebatten?", masteroppgave, kr 50 000
[Les masteroppgaven]