Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

Nord universitet – Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet og Stiftelsen Fritt Ord utlyser stipend til studier innen ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter. To stipend på inntil kr 30 000 utlyses for studenter på Master i samfunnsvitenskap som ønsker å skrive om et tema som setter søkelyset på ytringsfrihetens kår.

Kontaktpersoner: Hege Lamark og Lisbeth Morlandstø.

Studieåret 2018-2019
Stig Anders Ohrvik, Ytringsfrihet i redigerte vs sosiale medier, masteroppgave, kr 30 000
Benedicte Wærstad, Lokaljournalistikk i Gamle Oslo og Nordre Aker, masteroppgave, kr 30 000

Studieåret 2017-2018
Ida L. Alvsen, "Hvordan kommer konstruktiv journalistikk til uttrykk i Danmark Radios nyhetssendinger, og hvordan påvirker fokuset på konstruktiv journalistikk arbeidsmetodene?", masteroppgave, kr 30 000
Terje Bartholsen, "Hvilken rolle har den lokale lederartikkelen i middelsstore norske lokalaviser i 2017?", masteroppgave, kr 30 000

Studieåret 2016-2017
Thea Agnethe Stenersen
, "Politisk engasjement hos ungdom – en studie av ungdom, valgdeltakelse og demokrati i Norge", masteroppgave, kr 30 000
Håkon Bjørngård, Den åpenbare syndebukken - å gi og ta kritikk fra et kulturjournalistisk perspektiv, bacheloroppgave, kr 5000
Benjamin Diseth, "Den subjektive kulturjournalist eller den objektive kulturjournalist", bacheloroppgave kr 5000
Ingrid Ramberg, "Trusler og hets mot journalister i regionsaviser", bacheloroppgave, kr 10 000
Amanda R. Åsberg, "Kildekritikk i vanskelige saker", bacheloroppgave, kr 10 000

Studieåret 2015-2016
Tiril V. Nordeide,
"Afrikakorrespondenters muligheter og friheter overfor arbeidsgiver og publikum", kr 10 000
Vaino Rensberg, "Mediers rolle i det sørsamiske samfunn - har media betydning for sørsamisk språk?", kr 10 000
Erik Eikebrok, "Hvem skal vokte vokternes voktere? Om menneskerettigheter og ytringsfrihet i Thailand", kr 31 000
Toril Edvardsen, "Analyse av kulturprogrammet Kobra, SVT", kr 10 000
Benedikte Wærstad, "Hvordan forholder journalister seg til å fotografere og intervjuer barn under 18 år, kr 2000
Karoline Fonn, "Hvordan og i hvor stor grad blir religion og livssyn fremstilt i norsk presse", kr 8000
Ewa Morsund, "Sykehusstrid" - intervju med redaktører i tillegg til kvantitativ analyse, kr 8000
Ida Østberg, "Portrettintervju på nært og fjernt hold" - knyttet til forskning om lokaljournalistikk, kr 8000
Synnøve Aune, "Vær varsom-plakaten og etiske utfordringer. Forskjell på nytdannede i forhold til erfarne journalister?", kr 8000
Jørn Myreng og Halfdan Helgestad, "Lokalavisenes mediadekning av Bodø Glimt - Tromsø (TIL)", kr 5000

2015
Lars Helgerud,
"Overvåking av journalistikken. Hvor bevisst er norske journalister overvåking, og bør de være det?", kr 17 000
Vegard E. Valestrand, "Hvordan har dekningen av Cuba endret seg siden nyheten om at USA vil normalisere forholdet til Cuba", kr 24 749
Sahand Ammari, "Hvordan bidrar medier til radikalisering, med utgangspunkt i muslimske miljøer", kr 20 000
Bjørn E. R. Lunde, "Hvem snakker i NRK nå - når vi vet det er for lite kvinner. En undersøkelse av kilder og kilders kjønn i NRKs distriktssendier på TV", kr 9700

2014 - Senter for journalistikk, bacheloroppgaver:
Felicia Alvsing,
"Arbeidsmarkedet for nyutdannde journalister, flere frilansere?", kr 8 000
 
Ida Berg og Carmen Botn,
"Frilanseres arbeidsmarkedsutvikling og arbeidshverdag i Norge og Danmark", kr 25 000
 
Peder Bjugn,
"Frilansjournalisten – sett fra redaktør- og journalistrollen", kr 8 000
 
Marthe Gilstad,
"Barn og media", kr 8 000
 
Kaja Staude Mikalsen,
"Krigskorrespondentene – fremme av demokrati og ytringsfrihet?", kr 10 000
 
Renate Pettersen,
"Konkurrerende lokalaviser – mer bruk av anonyme kilder?", kr 2 500
 
Munevver Yildiz,
"Minoritetsjournalistens bidrag i nordiske medier", kr 20 000


2011
Rune Ytreberg,
 "Oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen", MBA-oppgave, kr 25 000

2010 (høst)
Anne K. Hinna og Espen Sørmo
, "Økonomijournalistikk i regionsavisene under finanskrisen", MBA-oppgave, kr 25 000

Rune R. Kristiansen og Ole A. Pedersen, "Nettavisenes utvikling - hvem slipper til – hva slags journalistikk slipper til", MBA-oppgave, kr 25 000


2010 (vår)
Inghild E. Eriksen og Erik M. Lieungh
, "Klimaforandringer og påvirkninger på nomadiske reindriftssamer i Norge", reportasjeserie (avis), kr 40 000

Ståle Lidsheim og Niklas Wildhagen, "Aserbajdsjan. Et hus i Baku, menneskerettigheter i et autoritært regime", reportasje (avis), kr 30 000

Ina Eliassen, Solveig S. Olsen og Miriam S. Workinn, "Island. Kritisk journalistikk, medier og ytringsfrihet etter finanskrisen", TV-reportasje, kr 30 000


2009
Synne Kvam og Kristine Lindebø
, ”Har verdenssamfunnet glemt de serbiske flyktningene og hvorfor? Reportasjeserie (multimedialt)”, kr 15 000

Ida Kroksæter, Kjersti Sjursen Lien og Beth Mørch Pettersen, ”Reportasjeserie om journalisters arbeidsvilkår i Russland (avis)”, kr 40 000

Kine Moxness Sandnes, ”Tre reportasjer/portrett fra Nord-Norge med tema ’Mot’” (avis), kr 10 000

Erlend Lånke Solbu og Fredrik Dyrnes Svendsen, ”Reportasjer om forholdene i Rwanda (avis)”, kr 35 000