Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Institutt for kunst- og medievitenskap.

Studieåret 2017-2018
Othelie Eriksen,
masteroppgave, kr 25 000
Amalie Hoff Ludvigsen, masteroppgave, kr 25 000
Stian Toft, masteroppgave, kr 25 000

2016
Vidar Aune,
"Noe som skjedde på jobben", masterprosjekt med kortfilmproduksjon, kr 25 000
Aimeé Kaspersens, "Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd!" Masterprosjekt med dokumentarforestilling, kr 25 000
Ingrid G. A. Nilsen, "Humor og museum: Hvordan arbeide med humor i museumsformidling", masterprosjekt, kr 25 000

2015
Merethe Willassen, "Terroristens ansikt. Bildets performative og operative makt studert med utgangspunkt i Morgenbladets utradisjonelle bildebruk i reportasjene fra rettssaken mot Anders Behring Breivik", kr 25 000

2014 
Hilde Domaas, praktisk-teoretisk master i drama og teater som tematiserer seksualisert vold som et tabubelagt og skjult samfunnsproblem, kr 25 000 
Josef Ottersen, praktisk-teoretisk master i film- og videoproduksjon med produksjon av dokumentarfilm som belyser konsekvenser og mulige løsninger i forhold til konflikt og krig i Columbia, kr 25 000 

For mottakere av Fritt Ords studentstipend fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – Institutt for sosiologi og statsvitenskap, se listen over mottakere tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter.