Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

Universitetet i Agder

Stiftelsen Fritt Ord og UiA utlyser inntil to stipender til masterprosjekter innen ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter. Hvert av stipendene er på kr 30 000. Utlsyningen gjelder studenter på masterprogrammer som informasjonssystemer, samfunnskommunikasjon, statsvitenskap og ledelse og innovasjon og kunnskapsutvikling.

Eksempler på relevante søknader vil være prosjekter som analyserer inkludering av marginaliserte grupper, bruk av teknologi og medier for bredere demokratisk deltakelse og et lederperspektiv på inkludering og demokratisering i en norsk eller europeisk sammenheng.
 
Send et kort søknadsbrev med vedlagt prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, karakterutskrift og CV til anne.e.stie@uia.no innen 15. november 2017.
 
UiA behandler søknadene. Endelig utbetaling er betinget av at Fritt Ord godkjenner innstillingen.