Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

Universitetet i Bergen – Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for informasjons- og medievitenskap og Stiftelsen Fritt Ord utlyser stipend innen ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter. Neste utlysning høsten 2018.

2017-2018
Kristina T. Larsen, "Nyhetsformidling i sosiale medier", kr 30 000
Elisabeth Wiken, "Politisk meningsytring på Instagram", kr 30 000

Studieåret 2016-2017
Oda E. Høydal
om norske medieselskaper og dilemmaer i forhold bruk av tredjepart, kr 30 000
Veronica Ljosheim om hvordan norske aviser bidrar til å gi bloggere makt, kr 30 000
Marit K. Bjøntegård om spørsmålsstrategier og svarunnvikelser i norsk innvandringsdebatt, kr 30 000

2015
Svetlana Tanurdžic,
"Journalists adjusting to controlled media - a grounded theory", kr 25 000 [Les masteroppgaven]
 
2014

Ingen tildelinger. 

2013
Ivana Bauska
, "Media coverage of Bergen International Festival in Norwegian daily press in historical perspective", kr 25 000
[Les masteroppgaven]
Lisbeth Stenberg, "Uavhengig journalistikk i Russland", kr 25 000
Sindre Skrede, avhandling om forskningsjournalistikk, kr 25 000
[Les masteroppgaven]


2012
Alamin Ibrahim
, "Framing Egyptian Uprising 2011 on Al Jazeera Arabic, BBC and CCN", kr 25 000
Elisabeth Brun, "Jakten på det Nye Norge", kr 25 000
Maria Ernstsen, "Omtale og kritikk av danseband i mediene", kr 25 000
[Les masteroppgaven]
Kjartan T. Melheim, "Når det vert krøll på lina. Om kommunikasjonen rundt masteutbyggjinga i Hardanger", kr 25 000
[Les masteroppgaven]


2011
Hilde Sofie Pettersen, "Vilkår for journalistikk i dagens Russland", kr 25 000
Line Thams Reiersen, "Mot en ny mediepolitikk. En analyse av Mediestøtteutvalgets arbeid", kr 25 000

2010
Alexandra Dunn,
“Hierarchy of Influence in the Online Public Sphere: A Study of Opinion Leaders in the 6 April Movement Facebook Group”, kr 25 000
Siri Storstein Hytten, ”Lim eller lupe – eller begge deler? Om journalistens konkurrerende roller – belyst gjennom en casestudie av NRKs tv-aksjon”, kr 25 000
Hilde Erika Lund, ”Børs og katedral i nyhetsjournalistikken på internett”, kr 25 000
[Les masteroppgaven]

2009
Lawrence Asafo-Agyei
, “Between the state and the market. Re-inventing Public Service Television Ghana”, kr 12 500
Zewge Abate Assefa, ”Global media as source for local news. Five Ethiopian Newspapers”, kr 12 500
Anne Martha Leidland, ”Mangfold i det digitale bakkenettet”, kr 25 000
Nina Kvalheim, ”Konsekvenser av Mecoms oppkjøp av Orkla”, kr 25 000
Britt Myhrvold, ”Å bli sett. En stillbildefilm og analyse av et UNESCO-støttet lokal TV-prosjekt i Peru”, kr 25 000
Hanna Norberg, ”’Fanget av Farah’ Journalister som aktører og ytringsfrihetens vilkår”, kr 25 000
Jade Josefine Nordahl, ”Ytringsfrihet i eksil: Democratic Voice of Burma”, kr 25 000