Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

Universitetet i Bergen – Institutt for sammenliknende politikk

 
Institutt for sammenliknende politikk og Stiftelsen Fritt Ord utlyser stipend til masterstudenter.
 
Stipender på inntil kr 30 000 utlyses for masterstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk for prosjekter innen ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter.

Send søknad med prosjektbeskrivelse til post@isp.uib.no innen 15. oktober 2017.
 
Instituttet behandler søknadene. Endelig utbetaling er betinget av at Fritt Ord godkjenner innstillingen.For mottakere av Fritt Ords studentstipend fra Universitetet i Bergen – Institutt for sammenliknende politikk, se listen over mottakere tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter.