Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

Universitetet i Bergen – Institutt for sammenliknende politikk

Stipender på inntil kr 30 000 utlyses for masterstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk for prosjekter innen ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter. Neste utlysning høsten 2018.

2017-2018
Kim A. Hammerstad,
"Hvordan evaluerer velgerne politikere etter skandaler", masteroppgave, kr 30 000
Mathilde Thorsen, "Vann som menneskerettighet - hvordan blir det håndtert i politikk og juss?", masteroppgave, kr 30 000