Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

Universitetet i Oslo – Institutt for statsvitenskap

Institutt for statsvitenskap og Stiftelsen Fritt Ord utlyser stipend innen ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter.
 
Stipender på inntil kr 30 000 utlyses for masterstudenter på Institutt for statsvitenskap.

Send søknad via skjema innen 1. oktober 2017.
 
Mer informasjon om stipendet ligger på UiOs nettsider.
 
Instituttet behandler søknadene. Endelig utbetaling er betinget av at Fritt Ord godkjenner innstillingen.

Kontakt: Øyvind Colbjørnsen


2016
Tugba Gunes, "Russian military force amongst the people in Donbas - A force with utility?", kr 17 000

Tor Syrstad, "Konstruksjonen av nasjonal identitet i Kroatia", kr 10 000

Ciara Gallagher, "Crisis, Instability and Latent Conflict in Wealthy Post-Conflict Democracies: Northern Ireland, South Africa, and Bosnia-Herzogovenia", kr 25 000

Hanna B. Markus, "A study of the chieftancy in Mzinyathi, KwaZulu-Natal", kr 16 000

Bård Drange, "Peace in protracted conflicts – Colombia", kr 15 000


2015
Trym Nohr Fjørtoft,
"The Dilemma of Human Rights: Do human rights treaties work?", kr 10 000
 
Camilla Heggelund,
"Democratization and peace in Burma/Myanmar: Too fast, too furious or too little, too late?", kr 15 000
 
Erlend Langørgen,
"The timing of nonviolent campaign onset: An accidental series of events?", kr 15 000
 
Alisa Mujanic,
"Sivile i skuddsonen: En analyse av aktørers valg om å benytte ulike typer vold mot sivile i Bosnia-krigen", kr 15 000
 
Astrid Pettersen,
"Political participation among Tunisian youth: A comparative analysis of political parties and CSOs", kr 15 000
 
Lars Jørgen Røed,
"Utenriksdepartementets samhandling med det humanitære initiativet om kjernevåpen", kr 15 000
 
Marie Aakrann, "The Role of Latin America in Challenging the Global Drug Regime", kr 15 000


2014
Ingebjørg Finnbakk,
«Social reintegration of survivors of sexual gender based violence in the Eastern DRC», Kr 25 000
 
Astrid Furuseth,
"Militante, ikke-statlige aktørers overholdelse av internasjonal humanitær rett", kr 10 000
 
Haakon H. Jernsletten,
«Dictatorship and civil resistance – tracing the sources of nonviolend conflict», kr 5 000
 
Torill Stavenes,
"Det demokratiske partiet/Forza Italias forhold til interessegrupper", kr 10 000
 
Ebba Tellander,
«The link between the Somali diaspora and Norwegian foreign policy towards Somalia», kr 5 000
 
Line Wallenius,
«Civic engagement and state-building in South Sudan", kr 25 000


2013
Trine K. Christensen
, "Why listen to the locals?", kr 20 000

Kari Eliassen, "What role does civil society in Zimbabwe play in democratization and peace building? How do these processes reinforce each other and when are they at odds?", kr. 10 000

Marit Langmyr, "Menneskerettigheter på vent", kr 2 500

Marianne S. Mehus, "Norwegian businesses and human rights. A study of Corporation Identity and Corporate Social Responsibility strategies", kr 10 000

Lise G. Nilsen, "Understanding differing Trajectories of Wartime Sexual Violence", kr 20 000 

Else M. Rafoss, "Forvaltningsreform og good governance i Ghanas petroleumssektor", kr 19 400

2012
Maria Terray Brantenberg
, En analyse av sikkerhetspolitiske stabiliseringstiltak i Somalia og samarbeid mellom organisasjoner, kr 15 000

Ann-Therese Kildal, "The mobilization of collective indentities in the Zanzibar secession movement", kr 11 000

Guri Nordgreen Romtveit, "Who is in charge? Local and international actors in the statebuilding process in South Sudan", kr 15 000

2011
Sandra Molin Bruce,
"The European Union as a normative Power: the case of the EU-China relationship", kr 5000

Nina Hopstock, "Flernasjonale oljeselskapers tilnærming til CSR", kr 10 000

Kenneth M. Lydersen, "Utdanning for demokrati, demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter i Indonesia", kr 10 000

Andreas U. Mjelva, "Eritra - democratisation failure", kr 10 000 

Ragna Skøien, "Understanding "the other" - how initiatives can help individuals living in conflict in Turkey", kr 10 000

Sofie Bjørlo Øien, masteroppgave om demokratisering i Egypt, kr 20 000

2010
Ane Kristine Djupedal,
“The role of Frontex in the Mobility Partnership”, kr 10 000

Olav Elgvin, “The muslim secularists: How muslim leaders in Norway relate to the secular state”, kr 10 000

Guro Hortemo Odden, ”Hjerneflukt fra fattige land. En normativ analyse med utgangspunkt i Norges forpliktelser gjennom Menneskerettighetene”, kr 5000

Solvei Skogstad, “Political recruitment and background representation in Israel”, kr 12 000

Anja Wedde Sveen, “Regional solutions to regional problems? The African Union and conflict resolution in the Great Lakes”, kr 15 000 

Tonje Flatmark Sødal, “Political legitimacy and democracy challenges in Argentina and Bolivia”, kr 13 000