Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, men kontakt gjerne Fritt Ord dersom du har problemer med å finne informasjon om studentstipendet som er aktuelt for deg.

Søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene. Søknadsfrist varierer fra lærested til lærested, men er ofte lagt til oktober. 

Oversikt over samarbeidsavtalene


Les mer om hver enkelt avtale, finn navn på kontaktperson og se oversikt over tidligere stipendmottakere ved å trykke på lenke til de ulike lærestedene. 

Studenter som ikke er knyttet til noen av universitetene/høyskolene i oversikten, men som arbeider med masteroppgaver med spesiell relevans for Fritt Ords formål, kan søke midler i Fritt Ords ordinære søknadsrunder. Se informasjon om frister og behandlingstider. Søknaden bør inneholde en grundig prosjektbeskrivelse, budsjett, karakterutskrift og anbefaling fra veileder eller andre fagpersoner.

Masterkunnskap til folket

Hva: Skriveverksted for mottakere av Fritt Ord-stipend

Når: Mandag 4. september 2017 kl. 09-15
Hvor: Hos Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo


Er du interessert i å dele funnene og innsiktene fra masteroppgaven din med offentligheten? Vi inviterer til skriveverksted for masterstudenter som har mottatt Fritt Ord-stipend eller som skriver oppgaver innen menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling.  Vi tror oppgavene har verdi for det offentlige ordskiftet, og at kunnskapen fortjener å bli formidlet til et bredere publikum.

Høgskolen i Innlandet – Avdeling for TV-fag

Stipender innen en ramme på kr 95 000 utlyses til  dokumentarproduksjoner på bachelor i TV-regi. Stipendene går til produksjoner som tematiserer ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter.

Høgskolen i Innlandet - Den norske filmskolen

Stipend innen en ramme på kr 150 000 utlyses til filmprosjekter som gjennomføres ved Den norske filmskolen. Stipendene går til prosjekter som tematiserer ytringsfrihet, demokrati og/eller menneskerettigheter.

OsloMet - storbyuniversitetet – Institutt for journalistikk og mediefag