Langtidsprosjekter – Fritt Ords studentstipend

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskulen i Volda – Avdeling for mediefag

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Nord universitet – Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet og Stiftelsen Fritt Ord utlyser stipend til studier innen ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter. To stipend på inntil kr 30 000 utlyses for studenter på «Master i samfunnsvitenskap» som ønsker å skrive masteroppgave om et tema som setter søkelyset på ytringsfrihetens kår med særlig fokus på media og ytringsfrihet. 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – Noragric

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet