Langtidsprosjekter – Ytringsfrihetsbarometeret

Nytt nettsted: ytringsfrihet.no

Den nye nettsiden ytringsfrihet.no skal samle de store ytringsfrihetsundersøkelsene til Fritt Ord.

Prosjektet Status for Ytringsfriheten i Norge blir gjennomført av Institutt for Samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, og består av to faser, 2013-2014 og 2015-2017.

Ytringsfrihetsbarometeret ble gjennomført i 2013 av TNS Gallup på oppdrag fra Fritt Ord og UNESCOs norske ekspertgruppe for ytringsfrihet. 

Lenke til siden: ytringsfrihet.no

Mer informasjon om de enkelte rapportene finnes nedenfor. 

 

Ytringsfrihetsbarometeret

Ytringsfrihetsbarometeret er en opinionsundersøkelse om befolkningens holdninger til ytringsfrihet, bestående av et sett faste spørsmål som følges opp annethvert år. I tillegg blir det bygd inn spesifikke temaområder som vil rullere). Barometeret er et samarbeidsprosjekt mellom Fritt Ord og UNESCOs norske ekspertgruppe for ytringsfrihet, og gjennomføres av TNS Gallup.

Nettside kommer snart.

Undersøkelse om ungdoms bruk av sosiale og redigerte medier

Under et arrangement hos Fritt Ord 29. april 2014 i anledning Verdens pressefrihetsdag ble resultatet av en undersøkelse om ungdoms forhold til sosiale og redigerte medier presentert. Dette er en delundersøkelse i Fritt Ords Ytringsfrihetsbarometer i samarbeid med presseorganisasjonenes prosjekt "Hvor har du det fra? – Kampanjen for journalistikken". 

Undersøkelsen er utført av TNS Gallup, og resultatet ble presentert av deres seniorkonsulent Jens Ludvigsen. I tillegg til å belyse ungdommens bruk av sosiale og redigerte medier ser den kvalitative undersøkelsen på de unges forhold til ytringsfrihet, personvern og overvåkning. 

Se resultatet av undersøkelsen her (pdf).
 

Rapportlansering: Status for ytringsfriheten i Norge – resultater fra befolkningsundersøkelsen

Hvordan står det til med ytringsfriheten sett fra befolkningens ståsted? Oppfattes ytringsfrihet som en viktig verdi målt opp mot andre hensyn? Hvilke erfaringer har befolkningen med ytringsfrihet – i det offentlige rommet og på arbeidsplassen? Og hvordan ser vi på medienes rolle som infrastruktur for ytringsfriheten?