Langtidsprosjekter – Ytringsfrihetsbarometeret

Rapportlansering: Status for ytringsfriheten i Norge – resultater fra befolkningsundersøkelsen

Hvordan står det til med ytringsfriheten sett fra befolkningens ståsted? Oppfattes ytringsfrihet som en viktig verdi målt opp mot andre hensyn? Hvilke erfaringer har befolkningen med ytringsfrihet – i det offentlige rommet og på arbeidsplassen? Og hvordan ser vi på medienes rolle som infrastruktur for ytringsfriheten?

Prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt" undersøker holdninger til og erfaringer med ytringsfriheten i Norge i ulike befolkningsgrupper og på ulike arenaer. 

Vinteren 2013 gjennomførte prosjektet to spørreundersøkelser om holdninger til og erfaringer med ytringsfrihet i majoritetsbefolkningen og blant ikke-vestlige innvandrere og etterkommere. 

PROGRAM:

09.00: Kaffe 

09.15: Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, ønsker velkommen

Kort om prosjektet og rapporten v/Terje Rasmussen (IMK)

09.20: Holdninger til ytringsfrihetens grenser – spørsmål v/Elisabeth Staksrud (IMK)

10.00: Medier, journalistikk og tillit – spørsmål v/Karoline Ihlebæk (tidligere forsker ved IMK)

10.40: Pause m/kaffe

10.50: Holdninger til og erfaringer med ytringsfrihet i arbeidslivet – spørsmål v/Sissel Trygstad (Fafo)

11.30: Erfaringer med ytringsfrihet i den etniske minoritets- og majoritetsbefolkningen – spørsmål v/Arnfinn H. Midtbøen og Kari Steen-Johnsen (ISF)

12.10: Slutt 


Seminaret har gratis adgang, men krever påmelding. Vel møtt!

Befolkningsundersøkelsen kan lastes ned her (pdf).