Langtidsprosjekter – Ytringsfrihetsbarometeret

Ytringsfrihetsbarometeret

Ytringsfrihetsbarometeret er en opinionsundersøkelse om befolkningens holdninger til ytringsfrihet, bestående av et sett faste spørsmål som følges opp annethvert år. I tillegg blir det bygd inn spesifikke temaområder som vil rullere). Barometeret er et samarbeidsprosjekt mellom Fritt Ord og UNESCOs norske ekspertgruppe for ytringsfrihet, og gjennomføres av TNS Gallup.

Nettside kommer snart.

Undersøkelsens temaområder er holdninger til ytringsfrihet generelt, opplevelse av ytringsfrihet i Norge i dag, opplevelse av egen ytringsfrihet, hvor høyt ytringsfrihet prioriteres i Norge sammenliknet med andre samfunnsmål, ytringer i media, arbeidslivet, religion, politikk og media, politisk overvåkning, medienes idealer, egenopplevd trakassering og vold.

Last ned undersøkelsen her: Ytringsfrihetsbarometeret 2013 (pdf)

Formålet med undersøkelsen er å etablere et omfattende konsept for jevnlige målinger av befolkningens holdninger til ytringsfrihet i Norge.

På sikt er det et mål å utarbeide sammenlikninger med internasjonale undersøkelser.

Fritt Ord vil gjennomføre undersøkelsen Ytringsfrihetsbarometeret med et sett kjernespørsmål annethvert år. I tillegg vil Fritt Ord gå dypere inn i enkelte temaområder med jevne mellomrom.

Resultatene ble lansert av Audun Fladmoe, rådgiver, og Roar Hind, avdelingsleder, Politikk og samfunn, TNS Gallup, under Pressefrihetens dag 2013 i Fritt Ords lokaler den 3. mai.

Kontakt: