Priser – Fritt Ords Honnør


Fritt Ords Honnør 2019
Levi Fragell
Fritt Ords Honnør 2018
Simon Malkenes
Fritt Ords Honnør 2017
Leo Ajkic
"De skamløse jentene" ved tre av dem - Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour
Kristin Clemet
Fritt Ords Honnør 2016
Loveleen Rihel Brenna
Walid al-Kubaisi
Fritt Ords Honnør 2015
Fredens Ring
Flemming Rose
Vebjørn Selbekk
Fritt Ords Honnør 2013
Per Edgar Kokkvold og Nils E. Øy
Fritt Ords Honnør 2012
Nina Johnsrud
Raya Bielenberg, Jahn Otto Johansen og Anne-Stine Johnsbråten
Simon Flem Devold
Louiza Louhibi
Fritt Ords Honnør 2011
​Odd S. Lovoll
Fritt Ords Honnør 2010
Harald Eia
Dag Olav Hessen
Bjørn Roar Vassnes
Fritt Ords Honnør 2009
Else Michelet
Erik Fosse og Mads Gilbert
Fritt Ords Honnør 2008
Arnhild Lauveng
Fritt Ords Honnør 2007
Janet Garton og Ljubiša Rajić
Ebba Haslund
Sissel Benneche Osvold
Niels Christian Geelmuyden
Fritt Ords Honnør 2006
Tom Martinsen
Fritt Ords Honnør 2005
Trygve Refsdal og Hermund Slaattelid
Fritt Ords Honnør 2004
Kristian Ottosen
Fritt Ords Honnør 2003
Willy A. Kirkeby
Fritt Ords Honnør 2002
Ottar Brox
Åge Hovengen
Fritt Ords Honnør 2001
Åsne Seierstad
Fritt Ords Honnør 2000
Tor Bomann-Larsen, Hans Fredrik Dahl, Geir Hestmark, Geir Kjetsaa og Torill Steinfeld
Jan Otto Hauge, Reidar Hirsti, Ivan Kristoffersen og Arve Solstad
Kadra
Fritt Ords Honnør 1979–1999

Fritt Ords Honnør 2019
Levi Fragell
Fritt Ords Honnør 2018
Simon Malkenes
Fritt Ords Honnør 2017
Leo Ajkic
"De skamløse jentene" ved tre av dem - Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour
Kristin Clemet
Fritt Ords Honnør 2016
Loveleen Rihel Brenna
Walid al-Kubaisi
Fritt Ords Honnør 2015
Fredens Ring
Flemming Rose
Vebjørn Selbekk
Fritt Ords Honnør 2013
Per Edgar Kokkvold og Nils E. Øy
Fritt Ords Honnør 2012
Nina Johnsrud
Raya Bielenberg, Jahn Otto Johansen og Anne-Stine Johnsbråten
Simon Flem Devold
Louiza Louhibi
Fritt Ords Honnør 2011
​Odd S. Lovoll
Fritt Ords Honnør 2010
Harald Eia
Dag Olav Hessen
Bjørn Roar Vassnes
Fritt Ords Honnør 2009
Else Michelet
Erik Fosse og Mads Gilbert
Fritt Ords Honnør 2008
Arnhild Lauveng
Fritt Ords Honnør 2007
Janet Garton og Ljubiša Rajić
Ebba Haslund
Sissel Benneche Osvold
Niels Christian Geelmuyden
Fritt Ords Honnør 2006
Tom Martinsen
Fritt Ords Honnør 2005
Trygve Refsdal og Hermund Slaattelid
Fritt Ords Honnør 2004
Kristian Ottosen
Fritt Ords Honnør 2003
Willy A. Kirkeby
Fritt Ords Honnør 2002
Ottar Brox
Åge Hovengen
Fritt Ords Honnør 2001
Åsne Seierstad
Fritt Ords Honnør 2000
Tor Bomann-Larsen, Hans Fredrik Dahl, Geir Hestmark, Geir Kjetsaa og Torill Steinfeld
Jan Otto Hauge, Reidar Hirsti, Ivan Kristoffersen og Arve Solstad
Kadra
Fritt Ords Honnør 1979–1999

Fritt Ords Honnør 1979–1999

1999
Aldo Keel for hans omfattende bidrag til Bjørnson-forskningen.
1998
Kristin Brudevoll for vedvarende arbeid for norsk skjønnlitteratur i utlandet.

Erik Damman for engasjert holdningsskapende innsats.

Ørnulf Ranheimsæter for fremragende essaykunst.
1997
Nasa Borba, Beograd, for avisens forsvar for ytringsfriheten i Serbia.
1996
Kari Risvik for hennes engasjement for å bringe Salman Rushdies forfatterskap til norske lesere.

Kari Vogt for hennes bidrag til forståelse av islam og muslimsk kultur.

Christian Norberg-Schulz for hans forfatterskap om arkitektur.

Rune Slagstad for hans utvikling av Nytt Norsk Tidsskrift og hans bidrag til samfunnsdebatten.

Cato Guhnfeldt for et unikt historisk forfatterskap, basert på nitid, oppsøkende granskning.
1996
Axel Jensen for nyskapende diktning og sterkt forsvar av ytringsfriheten.

Knut Wigert for utrettelig arbeid med Ibsen-museet i Arbinsgate og for engasjert formidling av Ibsens ord.
1995
Harald Noreng for fullførelsen av Norsk Riksmålsordbok.

Hans P.S. Knudsen for iherdig forskning i norsk folkelesnings historie.
1994
Carl Fredrik Thorsager, Sjølingstad, for entusiastisk arbeid med bevaring av et tradisjonsrikt industrimiljø.

Helga Arntzen for initiativ til og verdifullt arbeid med Hvite Busser til Auschwitz.
1993
Jon Godal, Kystmuseet, Rissa, og Sverre Ødegaard, Bergverksmuseet, Røros, for fremragende museumsarbeid og kulturformidling.

Arild Haaland for allsidig kulturarbeid og engasjert, utrettelig deltagelse i samfunnsdebatten.

Dagmar Loe for dristig, undersøkende journalistikk og uselviske arbeidsmetoder i presse og Norsk Rikskringkasting.

Anne-May Nilsen for pionerarbeid som har gjort Det Åpne Teater til et pustehull for nyere norsk dramatikk.
1992
Odd Abrahamsen for sin dikteriske innsats for de baltiske land.

Arquebus Krigshistorisk museum for iherdig, frivillig innsats for å bevare verdifullt materiale om Norge under okkupasjonen.

Svein Ellingsen, Erik Hillestad og Egil Hovland for nyskapende virke innen kirkelig kunst.
1991
Stiftelsen Aur Prestegård for pietetsfull restaurering av prestegårdens forpakterbolig.
1990
Jahn Thon for innsiktsfull og stimulerende litteraturkritikk i anledning av Arnulf Øverlands 100-årsdag.

Egil Bakke for vedvarende og gledesspredende økonomisk publisistisk virksomhet.

Edvard Beyer for initiativet til og arbeidet med verket Norsk Litteraturkritikks historie 1770–1940.

Elisabeth Gording for livslang innsats for barne- og ungdomsteater.

Bestemødrene foran Stortinget for utrettelig innsats for fred.

Sidsel Mørck for modig bruk av ordet i pionerinnsats for miljøvern.
1989
Hå Gamle Prestegard for restaurering av et verdifullt gardstun og for levende kulturarbeid i husene.

Espevør Husmorlag for pietetsfull restaurering av Baadehuset.

Thomas Thiis-Evensen for fremragende kulturjournalistikk.
1988
Barthelemy Niava for å øke den mellommenneskelige forståelse ved å spre kunnskap om afrikansk kultur i Norge og gjøre Norge bedre kjent i Afrika.
1987
Petter Wessel Zapffe for hans mangesidige og originale forfatterskap.

Harald Tveterås for hans banebrytende forskning i norsk forlagsvirksomhet, bokhandel og folkelesning.

Birgitte Grimstad for hennes allsidige innsats og vedvarende engasjement for å levendegjøre norske og utenlandske viseskatter.

Lillebjørn Nilsen for den fornyelse av norsk visetradisjon som han har gitt, som forfatter, tonesetter og utøver.
1986
Åge Rønning for et forfatterskap preget av skapende fantasi med utsyn langt ut over våre landegrenser.

Odd Kvaal Pedersen for fremsynt og vidtfavnende publisistvirksomhet om den undertrykte befolkningen i Sør-Afrika og om u-landsproblemer.

Radio Immigranten for aktiv bruk av sin selvstyrte nærradio til å fremme gjensidig forståelse for innvandrernes og nordmenns kultur og samfunnsforhold.

Anders Bratholm for hans årelange engasjement og uredde bruk av det frie ord i den offentlige debatt, senest i forbindelse med politivoldsaken.
1985
Johs. Andenæs for at han ved energisk bruk av det frie ord har tatt på seg den oppgave å være læremester for hele vårt samfunn om rettens og rettferdighetens grunnsetninger.

Carsten Smith for hans arbeid som formann for Samerettsutvalget.

Dag Sørli for sin innsats for det trykte ord i vår nordligste landsdel.
1984
Arvid Hanssen for sitt forfatterskap som har beriket vår nasjonale visekunst og poesi i ekte, saftig, og stilren nord-norsk språkform.

Lars Roar Langslet for ved en kombinasjon av dristighet og varsomhet å ha åpnet for forsøk med friere kringkastingsformer.

Alf Steinsøy for gjennom sin monumentale bygdebok for Solund å ha vist slektsrøttene i denne vestligste bosettingen i vårt land.

Anne-Lisa Amadou for hennes arbeid med å oversette til norsk Marcel Prousts romansyklus På sporet av den tapte tid.
1982
Hans Børli for det han har gitt det norske folk gjennom sin diktning.
1980
Philip Houm for hans bidrag til kampen for åndsfrihet og toleranse på et område hvor fortielse og forkjetring av annerledes tenkende ofte har vært eneherskende.

Hermod Skånland for konsekvent, og på åpen og uredd måte, å ha festet oppmerksomheten på betenkelige sider ved utviklingen av landets økonomi.

Anne Ma Ødegaard for bruk av det frie ord til forsvar for en svak gruppe, til tross for at hun utsatte seg selv for misbilligelse og belastninger i eget miljø.
1979
Hans Heiberg (posthumt) for kraftfull, evnerik og uredd – men aldri uansvarlig – bruk av det frie ord gjennom 50 år.