Priser – Fritt Ords Honnør


Fritt Ords Honnør 2019
Levi Fragell
Fritt Ords Honnør 2018
Simon Malkenes
Fritt Ords Honnør 2017
Leo Ajkic
"De skamløse jentene" ved tre av dem - Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour
Kristin Clemet
Fritt Ords Honnør 2016
Loveleen Rihel Brenna
Walid al-Kubaisi
Fritt Ords Honnør 2015
Fredens Ring
Flemming Rose
Vebjørn Selbekk
Fritt Ords Honnør 2013
Per Edgar Kokkvold og Nils E. Øy
Fritt Ords Honnør 2012
Nina Johnsrud
Raya Bielenberg, Jahn Otto Johansen og Anne-Stine Johnsbråten
Simon Flem Devold
Louiza Louhibi
Fritt Ords Honnør 2011
​Odd S. Lovoll
Fritt Ords Honnør 2010
Harald Eia
Dag Olav Hessen
Bjørn Roar Vassnes
Fritt Ords Honnør 2009
Else Michelet
Erik Fosse og Mads Gilbert
Fritt Ords Honnør 2008
Arnhild Lauveng
Fritt Ords Honnør 2007
Janet Garton og Ljubiša Rajić
Ebba Haslund
Sissel Benneche Osvold
Niels Christian Geelmuyden
Fritt Ords Honnør 2006
Tom Martinsen
Fritt Ords Honnør 2005
Trygve Refsdal og Hermund Slaattelid
Fritt Ords Honnør 2004
Kristian Ottosen
Fritt Ords Honnør 2003
Willy A. Kirkeby
Fritt Ords Honnør 2002
Ottar Brox
Åge Hovengen
Fritt Ords Honnør 2001
Åsne Seierstad
Fritt Ords Honnør 2000
Tor Bomann-Larsen, Hans Fredrik Dahl, Geir Hestmark, Geir Kjetsaa og Torill Steinfeld
Jan Otto Hauge, Reidar Hirsti, Ivan Kristoffersen og Arve Solstad
Kadra
Fritt Ords Honnør 1979–1999

Fritt Ords Honnør 2019
Levi Fragell
Fritt Ords Honnør 2018
Simon Malkenes
Fritt Ords Honnør 2017
Leo Ajkic
"De skamløse jentene" ved tre av dem - Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour
Kristin Clemet
Fritt Ords Honnør 2016
Loveleen Rihel Brenna
Walid al-Kubaisi
Fritt Ords Honnør 2015
Fredens Ring
Flemming Rose
Vebjørn Selbekk
Fritt Ords Honnør 2013
Per Edgar Kokkvold og Nils E. Øy
Fritt Ords Honnør 2012
Nina Johnsrud
Raya Bielenberg, Jahn Otto Johansen og Anne-Stine Johnsbråten
Simon Flem Devold
Louiza Louhibi
Fritt Ords Honnør 2011
​Odd S. Lovoll
Fritt Ords Honnør 2010
Harald Eia
Dag Olav Hessen
Bjørn Roar Vassnes
Fritt Ords Honnør 2009
Else Michelet
Erik Fosse og Mads Gilbert
Fritt Ords Honnør 2008
Arnhild Lauveng
Fritt Ords Honnør 2007
Janet Garton og Ljubiša Rajić
Ebba Haslund
Sissel Benneche Osvold
Niels Christian Geelmuyden
Fritt Ords Honnør 2006
Tom Martinsen
Fritt Ords Honnør 2005
Trygve Refsdal og Hermund Slaattelid
Fritt Ords Honnør 2004
Kristian Ottosen
Fritt Ords Honnør 2003
Willy A. Kirkeby
Fritt Ords Honnør 2002
Ottar Brox
Åge Hovengen
Fritt Ords Honnør 2001
Åsne Seierstad
Fritt Ords Honnør 2000
Tor Bomann-Larsen, Hans Fredrik Dahl, Geir Hestmark, Geir Kjetsaa og Torill Steinfeld
Jan Otto Hauge, Reidar Hirsti, Ivan Kristoffersen og Arve Solstad
Kadra
Fritt Ords Honnør 1979–1999

Fritt Ords Honnør 2011

​Odd S. Lovoll

Odd S. Lovoll for hans betydelige bidrag til historieskriving om det norske Amerika. Pressemelding 1. september 2011

Stiftelsen Fritt Ord har besluttet å tildele Fritt Ords Honnør til professor Odd S. Lovoll. Honnøren tildeles Lovoll av styremedlem Guri Hjeltnes tirsdag 6. september 2011, kl. 17.00, i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2, Oslo. Lovoll vil i etterkant av tildelingen holde foredraget "En glemt kulturarv: Den norsk-amerikanske innvandrerpressens eiendommelige blomstring".

Fritt Ords Honnør tildeles Odd S. Lovoll for hans betydelige bidrag til historieskriving om det norske Amerika.

Odd S. Lovoll har med sitt omfattende forfatterskap belyst et bredt spekter av norsk-amerikanske emner. Honnørmottakeren har utgitt generelle fremstillinger og spesifikke studier, blant annet om de norske bygdelagene i Amerika og innvandrernes liv i Chicago og i småbyer på prærien. Hans siste bok, Norwegian Newspapers in America, er et standardverk om den norsk-amerikanske pressen.

Lovoll er omtalt som "norskamerikanernes fremste historiker", og få har tilsvarende kunnskap om og forståelse av denne befolkningsgruppen.

Det løfterike landet (1983) er Lovolls mest kjente og populære utgivelse. Boken skildrer utvandringen fra Norge til USA og det samfunn innvandrerne skapte i det nye landet. Innfridde løfter (1999) gir et samtidsbilde av befolkningsgruppen ved tusenårsskiftet. Boken står i en særstilling innen nyere amerikansk etnisk historie.

Odd S. Lovoll er professor emeritus ved St. Olaf College i Northfield, Minnesota. Han har vært ansatt i 30 år ved lærestedet, i perioden 1992–2000 som King Olav V Professor of Scandinavian-American Studies.

I løpet av sin yrkeskarriere har Lovoll pleid en tett kontakt med Norge gjennom sin virksomhet som foredragsholder og engasjementer ved universiteter og høyskoler. Han var ansatt som professor II i historie ved Universitet i Oslo i perioden 1995–2004. Lovoll ble i 1986 utnevnt til ridder av Den Kongelige Norske Fortjenstorden, og ble i 1989 medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Odd S. Lovoll ble født i 1934 i Sande i Møre og Romsdal og utvandret til Seattle i 1946. Han har sin utdannelse fra Norge og USA, med fagene norsk fra Universitetet i Bergen (1961) og historie fra Universitet i Oslo (1967). Videre har han sin M.A.-avhandling fra University of North Dakota (1969) og Ph.D.-avhandling fra University of Minnesota (1973).

Fritt Ord en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt.

Fritt Ords Honnør er en påskjønnelse som deles ut for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Honnøren tildeles når noen fortjener den, uten begrensninger i antall. Med honnøren følger en krystallvase og et pengebeløp på kr 100 000.