Priser – Pressepriser

Pressepriser for Russland og Øst-Europa 2018 - Free Media Awards

Prisvinnere

Chai Khana, Fontanka, Belarus Partisan
Sør-Kaukasus
Chai Khana

Russland
Fontanka

Hviterussland
Belarus Partisan

Chai Khana, med hovedkontor i Tbilisi, Georgia, er en politisk uavhengig medieplattform drevet av kun kvinner. Nettstedet rapporterer og opererer på tvers av landegrensene mellom Georgia, Armenia og Aserbajdsjan. Historieformidlingen til Chai Khana er original og innovativ i tekst og bilder, multimedialt, og i sine dokumentarfilmer. De utfordrer stereotypier og fremmer sosialt engasjement blant sine lesere, og når ut til minoriteter, kvinner og folk i utkantstrøk og konfliktområder. Fokuset ligger ofte på problemer som berører etniske minoriteter, kjønn og bærekraftig utvikling. Chai Khana løfter frem marginaliserte stemmer i samfunnet og tar opp temaer få har rapportert om tidligere. Eksempler på slike historier er en artikkelserie om sørgende foreldre til falne soldater på begge sider av grensen av Nagorno Karabakh, rapporter om manglende integrering i Armenia av returnerte armenske flyktinger fra Aserbajdsjan, og de vansker statsløse personer i Georgia møter. Sakene følges over tid, slik at tematikken ikke blir glemt.

Chai Khana ble opprettet i 2014 og gikk på nett i 2015. Sakene publiseres på engelsk og russisk, og mange artikler oversettes til georgisk, armensk og aseri som gir folk i regionen mulighet til å få innblikk i likheter og ulikheter i de tre landene. Chai Khana ble nominert av Forbundsrepublikken Tysklands ambassade i Georgia.

Nettside: chai-khana.org/en

Fontanka er en regional nettavis fra St. Petersburg, Russland. Avisen har over tid fulgt opp, rapportert og dokumentert at private, russiske militære grupper har vært involvert i ulike militærere operasjoner i Øst-Ukraina og Syria. Dette er noe russiske myndigheter i alminnelighet har vært svært forsiktige med å rapportere om, både hva angår militære operasjoner og tap av russiske liv i konfliktområder. Fontanka har også gjennom flere saker avslørt at russiske myndigheter har samarbeidet med private militære grupper som deltar i krigføring.

Allerede i oktober 2013 skrev avisen om russiske militære gruppers deltakelse i Syriakonflikten. Temaet er nitid fulgt opp med flere gravesaker i etterkant. Fontanka har mottatt trusler mot nettavisen generelt og enkeltjournalister spesielt. De ønsker å bidra til større åpenhet rundt russiske militære operasjoner i internasjonale konflikter. Fontanka fokuserer på verdien av et menneskeliv og et ønske om juridisk anerkjennelse av dette. Slik bidrar de til å påvirke det russiske samfunnet gjennom troverdig informasjon. Fontanka ble nominert av Den norske Helsingforskomité.

Website: www.fontanka.ru


Nettstedet Belarus Partisan ble grunnlagt i 2006 av en gruppe av hviterussiske journalister. Det er en informativ og analytisk medieplattform som tar opp de mest presserende og aktuelle sakene i Hviterussland. Belarus Partisan er ofte en av de første til å løfte frem nyhetssaker, og er blant de få nyhetsmediene som fokuserer på saker av offentlig interesse og politisk vanskelige saker. Gravehistoriene deres dekker mange ulike temaer. Korrupsjon og skjebnen til forsvunne hviterussiske politikere er temaer som nettstedet stadig vender tilbake til. Belarus Partisan spiller også en viktig rolle som debattplattform for hviterussiske opposisjonelle, i et land hvor nettopp mangelen på offentlig debatt er prekær. Det er en av de ti mest populære nyhetssidene i Hviterussland, og de skriver om både regionale og internasjonale saker.

I 2016 ble Pavel Sheremet, tidligere sjefredaktør og en av nettstedets grunnleggere, drept av en bilbombe i Kiev. Både før og etter dette har Belarus Partisan flere ganger tidvis blitt blokkert og forsøkt hacket. 2017 ble nettstedet fullstendig blokkert innenfor det hviterussiske territoriet, av myndighetene. Nettstedet måtte da flytte til et nytt domene for å kunne nå sine hviterussiske lesere. De måtte bygge seg opp på nytt, har siden videreutviklet seg og når i dag bredere ut enn før. Belarus Partisan publiserer på russisk og hviterussisk, og er nominert av Board of the Belarusian Association of Journalists.

Nettside: https://belaruspartisan.by